Jobben som anskaffelsesleder på Follobanen skal snart lyses ut. Illustrasjonsfoto.

Bane NOR om innleie-opprydningen: - Klar fordel at det er en fast ansatt som sitter med ansvaret

Jan Vormeland vil være innleid anskaffelsesleder på Follobanen frem til kontrakten går ut ved årsskiftet.

Pressesjef Thor Erik Skarpen i Bane NOR. Foto: Anne Mette Storvik

Stillingen som anskaffelsesleder på Follobane-prosjektet skal snart lyses snart ut.

Det bekrefter pressesjef Thor Erik Skarpen i Bane NOR over for Byggeindustrien.

Mandag kveld meldte Byggeindustrien at statsforetaket var ferdig med sin interne gjennomgang av flere forhold knyttet til innleie- og ansettelsesprosesser i Bane NOR.

  • Du kan lese en oppsummering av Bane NOR-saken nederst i artikkelen.

Der har Bane NOR blant annet konkludert med at kontrakts- og anskaffelsesledere fra nå av skal være ansatt og ikke innleid, slik som har vært praksis på Follobane-prosjektet.

Jan Vormelands kontrakt som anskaffelsesleder på Follobanen går ut ved årsskiftet. Snart skal jobben lyses ut som fast stilling.

Jan Vormeland har helt siden selskapet hans Médiateur AS ble etablert i 2012 jobbet på oppdrag for Bane NOR og Follobanen - først som kontraktsmedarbeider, deretter som anskaffelsesleder fra sommeren 2013.

Médiateur har siden slutten av september vært under tvangsoppløsning på grunn av manglende innlevering av regnskap.

– Jan Vormeland er fortsatt innleid som anskaffelsesleder på Follobane-prosjektet, og det vil han være til kontrakten hans går ut ved årsskiftet. Etter det skal det ansettes en person i en fast stilling. Stillingen lyses snart ut, sier Thor Erik Skarpen til Byggeindustrien.

– Vil dere oppfordre Jan Vormeland til å søke stillingen?

Vi legger ingen føringer her. Denne stillingen vil bli lyst ut åpent, sier Skarpen.

– Hva er bakgrunnen for at dere nå går fra innleie til fast ansettelse?

– Dette er stillinger med et betydelig ansvar, varigheten er over lang tid og vi ser at det er en klar fordel at det er en fast ansatt i Bane NOR som sitter med det ansvaret. I tillegg har utbyggingsdivisjonen omorganisert noe, slik at kontraktsledere nå er del av staben i utbygging. De har ikke lenger prosjektdirektør som sin personalleder, noe som er gjort for å sikre mer enhetlig håndtering av kontrakter, sier Skarpen.

Har avdekket dokumentasjonsmangler

Omorganiseringen betyr samtidig at det er tidligere Médiateur-varamedlem og Bane NORs direktør for kontrakt og marked, Henning Scheel, som er Jan Vormelands øverste leder i Bane NOR, ikke Follobanens prosjektdirektør Per David Borenstein.

– Der følger vi vanlige habilitetsprosesser, og vi har ikke sett på det som et problem, sier Skarpen.

– Dere skriver at gjennomgangen dere har gjort har avdekket noen mangler, blant annet ved dokumentasjon under ansettelsesprosesser. Hva legger dere i «mangler»?

– Vi har nødvendig dokumentasjon, men noe ligger hos ekstern rekrutterer, og noe ligger hos oss. Vi ønsker er en sentral oversikt, slik at det er lett for oss å hente den nødvendige dokumentasjonen som vi trenger. Vi har hatt ulike rekrutteringsbyråer inne i ulike ansettelsesprosesser, og det kan være ting som protokoller, oversikter og søkerlister som ligger eksternt, sier Skarpen.

– Byggeindustrien har de siste månedene ved flere anledninger bedt om å få utlevert søkerlister for en rekke lederstillinger i Bane NOR-systemet, uten at dere har gitt oss disse. Er det fordi dere ikke har den nødvendige dokumentasjonen dere trenger?

– Nei, det har handlet mer om at vi har ønsket å få ferdig denne gjennomgangen. Men det er bare å beklage at det har tatt tid, sier Skarpen.

– Har dere funnet noe kritikkverdig i de ansettelsesprosessene som Byggeindustrien har omtalt og dere har gjennomgått?

– Nei, gjennomgangen viser ikke det. Det er ikke slik at noen som har jobbet tidligere sammen har ansatt hverandre i Bane NOR. Her har jo også enten konserndirektør eller styret vært involvert i ansettelsesprosessene.

– Det har vært åpne og ryddige prosesser?

– Det har i alle fall vært ryddige prosesser, svarer Skarpen.

Byggeindustrien har ikke lyktes med å få en kommentar fra Jan Vormeland.

Bane NOR-saken oppsummert

I høst har Byggeindustrien gjennom en rekke artikler satt søkelyset på ansettelsesprosesser til toppjobber i Bane NOR, samt bruk av innleide konsulenter i flere lederstillinger på Follobanen.

Gjennom en rekke artikler om innleie og ansettelselsprosesser i Bane NOR, har Byggeindustrien blant annet avdekket at Follobanens anskaffelsesleder, Jan Vormeland, har vært leid inn for millioner fra sitt eget selskap Médiateur via Dovre Groups rammeavtale med Bane NOR.

Dette selskapet har siden slutten av september vært under tvangsoppløsning fordi

Det har også kommet frem at 2015-regnskapet ble for sent innlevert. 2017-regnskapet var heller ikke levert i tide.

Selskapet til Jan Vormeland ble ilagt tre forsinkelsesgebyrer på over 102.000 kroner.

To av tre de forsnikelsesgebyrene på til sammen 64.560 kroner, var heller ikke betalt.

Revisorforeningen har også karakterisert virksomheten i Mèdiateur som useriøs på grunn av manglende regnskaper.

Byggeindustrien har også avslørt at Bane NORs direktør for kontrakt og marked, Henning Scheel, har vært varamedlem i Médiateur.

Samtidig har vi skrevet at både Jan Vormeland og Henning Scheel, sammen med Follobanens prosjektdirektør Per David Borenstein og utbyggingsdirektør Einar Kilde, alle har jobbet på samme utbyggingsprosjekt for REC i Singapore for ti år siden.

I dag har de fire hatt nesten tilsvarende stillinger i Bane NOR-systemet som de hadde den gangen i Singapore

Saken har vakt reaksjoner både i Arbeiderpartiet og i SV, og både Sverre Myrli (Ap) og Arne Nævra (SV) har stilt skriftlige spørsmål om både ansettelsesprosessene i Bane NOR og bruken av innleide konsulenter.

Byggeindustrien har også avslørt at en innleid prosjekteringsleder på Follobanen i fjor stiftet et nytt konsulentselskap sammen med en av lederne til den daværende Follobanen-entreprenøren Condotte.

Den samme prosjekteringslederen sjonglerte også en rekke andre roller i ni andre selskaper samtidig som har var innleid for til sammen 12,7 millioner kroner. Blant annet jobbet han med å bygge opp et kontroversielt MLM-selskap med pyramidestruktur.

På bakgrunn av flere av sakene i Byggeindustrien, valgte Bane NOR å sette i gang en intern undersøkelse av bruken av innleie, samt ansettelsene av de fire Bane NOR-toppene.

Les også: