Mesta-sjef Kurt Opseth er skeptisk til å overføre ansvaret for drift og vedlikehold av fylkesveiene fra Statens vegvesen til de nye fylkesregionene.

Mesta mener Vegvesen-splitting vil koste milliarder

Mesta advarer mot å overføre ansvaret for drift og vedlikehold av fylkesveiene til de nye fylkesregionene.

Det skriver VG.

– Vår beregning tilsier at det vil koste samfunnet rundt 1,5 milliarder kroner årlig i merutgifter. Dette er en betydelig sum – over ti år betyr det 15 milliarder, sier administrerende direktør Kurt Opseth i Mesta til avisen.

Tidligere har også Statens vegvesen, Veidekke, Skanska og BNL ytret stor skepsis til Stortingets vedtak om å overføre ansvaret for drift og vedlikehold av fylkesveiene fra Statens vegvesen til de fylkesregionene

Foruten den årlige merkostnaden på 1,5 milliarder kroner knyttet til blant annet prosjektoppfølging og administrasjon, peker Mestas utredning på at overføringen av drift- og vedlikehold til fylkesregionene vil gi ulike kontraktsregimer og vedlikeholdsstandarder og den statseide entreprenøren mener også det vil gi flere kontrakter.

Opseth tror det ville vært en bedre løsning om regionene tok det fulle og hele ansvar for drift og vedlikehold av veinettet

– Dersom overføring av ansvar for fylkesveiene anses som avgjørende for å lykkes med regionreformen, mener vi at det vil være bedre om Stortinget vedtar å flytte ansvaret for all veidrift og vedlikehold til regionene fremfor å dele ansvaret mellom regionene og veivesenet, sier Opseth til VG.