Illustrasjonsfoto.

Veidekke og Skanska skeptiske til Vegvesen-splitting

Veidekke og Skanska synes det er en dårlig ide å overføre Vegvesen-oppgaver til de nye fylkesregionene.

I en artikkel i VG kommer det frem at både sentrale entreprenører og ikke minst Vegdirektoratet med vegdirektør Terje Moe Gustavsen i spissen, er svært skeptiske til at de nye fylkesregionene skal overta ansvaret for fylkesveiene. Totalt kan over 1600 Vegvesen-ansatte bli overført til de nye regionene, skriver VG.

Klokkeklar anbefaling fra Vegdirektoratet

I mai signerte vegdirektøren en innstilling med en sterk anbefaling om å beholde dagens ordning med felles veiadministrasjon.

– Med det ansvaret og den myndigheten fylkeskommunene allerede har for fylkesveinettet i dag, er det vanskelig å se at de mulige positive virkningene ved overføring av veiadministrasjon kan veie opp for risikoen for varige økte kostnader, kompetansetap og redusert kvalitet i oppgaveløsningen. Statens vegvesen mener derfor at dagens ordning med felles veiadministrasjon bør videreføres, skriver Vegdirektoratet i sin innstilling, ifølge VG.

11–12 ulike byggherrer

Administrerende direktør Stål Rød i Skanska Norge støtter Vegdirektoratets anbefaling om å ikke overføre mer veiansvar til de nye fylkesregionene.

– Dette ser ut som en veldig dårlig idé, og vi deler vegdirektørens synspunkt hvor han i klartekst frarår det hele. Vi kjenner Statens vegvesen som en meget god og profesjonell byggherre. Hvis de nye fylkesregionene skal overta, vil vi få 11–12 ulike byggherrer, med ulik kompetanse, ulik grad profesjonalitet og ulike gjennomføringsmodeller, sier Skanska-sjefen til VG.

Også Veidekke er skeptiske.

– Vi er skeptiske til regionreformen og overføring av administrasjon av fylkesveiene fra Statens vegvesen til fylkeskommunene. Gjennom mange år har Statens vegvesen opparbeidet seg både kompetanse og et solid fagmiljø til å ivareta dagens modell. Vi frykter at dette vil tappe Statens vegvesen for kompetanse, sier konserndirektør Lars Erik Lund i Veidekke til avisen.

Ingen støtte fra samferdselsministeren

En omfattende høringsrunde viser at fylkeskommunene er svært positive til å få et større veiansvar. Også samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) virker å være sterk i troen på at det er en god ide å la de nye fylkesregionene ta over Statens vegvesens ansvar for fylkesveiene.

– Jeg forstår at det er krevende at se for seg omstillingsprosesser, men Stortinget har lagt klare føringer, så dette er ikke ukjent. Det er vedtatt en reform hvor målet er å flytte flere deler fra statlig styring til regionalt nivå, og jeg mener dette er et av områdene hvor det er gjennomførbart. Både med tanke på å ivareta de ansatte og ansvarsdelingen mellom de statlige veiene og de fylkeskommunale veiene, sier Dale til VG.