Trefiberisolasjon ble viet stor oppmerksomhet på Hunton sin Bygg Reis Deg stand.  Foto: Svanhild Blakstad

Mener trefiberisolasjon gir en betydelig klimagevinst

- Økt bruk av trefiberisolasjon i bygg og boliger bidrar til å redusere utslippene av CO2, hevder Hunton.

- Miljøeffekten er stor ved å velge trefiberisolasjon til bygg og boliger fremfor annen isolasjon. I en ny bolig på 250 kvadratmeter kan klimagassreduksjonen bli ca. 11 tonn CO2. Det tilsvarer det årlige utslippet fra 5–6 biler i Norge (norsk gjennomsnittsbil og kjørelengde), skriver Hunton i en pressemelding.

Beregningene Hunton viser til er utført av Civitas og ble presentert i sin helhet på Bygg Reis Deg i oktober.

– Dette viser at trefiberisolasjon er et lavterskelvalg for hvordan hver enkelt boligbygger kan bidra til å nå målene som regjerningen har satt for reduksjon av klimautslipp, sier administrerende direktør i Hunton Fiber AS, Arne Jebsen.

Hunton investerer 220 millioner kroner i å bygge ny fabrikk for produksjon av trefiberisolasjon på Gjøvik. Fabrikken vil stå klar i 2018, og vil produsere isolasjon basert på kortreist treflis som er et restprodukt fra trelastproduksjonen. Med utgangspunkt i dette har Hunton bedt Civitas studere CO 2-besparelsene ved å bruke denne isolasjonen i vegger, gulv og tak.

Beregningene til Civitas viser at trefiberisolasjon lagrer vesentlig mer karbon enn det som slippes ut ved produksjonen. 

– Civitas slår fast at trefiberisolasjon bidrar til å redusere CO2-utslipp på lik linje med trær, og dermed er et viktig bidrag til å begrense mengden av CO2 i atmosfæren. Trefiberisolasjon har sitt eget kretsløp fordi det kan ombrukes og materialgjenvinnes flere ganger til nye produkter som fortsetter å lagre karbonet. Når kretsløpet til slutt avsluttes kan isolasjonen brennes som en fornybar energikilde og erstatte fossil olje og gass, sier Jebsen.

Når trefiberisolasjonen til slutt brennes, slippes det ifølge Hunton ut om lag like mye CO2 som opprinnelig var bundet i produktet. Levetiden til isolasjonen er imidlertid minst 60 år og med ombruk og materialgjenvinning vil karbonet lagres vesentlig lenger.