Hunton, ny fabrikk, Hunndalen Gjøvik, trefiberisolasjonProduksjonsdirektør Runar Jakobsen viser frem blåseisolasjonen og plateisolasjonen Hunton skal produsere på Gjøvik.

Hunton investerer 200 millioner

Spaden er satt i jorda, og neste sommer starter Hunton Fiber produksjon av trefiberisolasjon på Gjøvik.

Hunton Fiber

Hunton Fiber ble etablert på Gjøvik i 1889.

Bedriften het den gangen Hunton Brug og produserte trepapp basert på egenprodusert tremasse.

I dag produserer og leverer Hunton Fiber en rekke ulike trefiberbaserte enkeltprodukter som også kan settes sammen til komplette byggesystemer.

Administrerende direktør Arne Jebsen i Hunton Fiber eier i dag 85 prosent av aksjene i selskapet.

Kilde: Wikipedia og Hunton Fiber

Det er rundt tre år siden Hunton Fiber AS kom med nyheten om at de flytter produksjonen av trefiberisolasjon, i form av isolasjonsmatter og blåseisolasjon, fra Polen til Norge. Nå er grunnarbeidene så vidt i gang på Skjærven næringspark i Hunndalen, hvor Hunton skal bygge en cirka 3.100 kvadratmeter stor fabrikk.

– Vi har kjøpt en 150 mål stor tomt av Gjøvik kommune og skal bruke 64 mål i forbindelse med etableringen av den nye fabrikken. Per nå har vi signert avtaler med de store maskinleverandørene, og grunnarbeidene starter opp en av de nærmeste dagene. Norconsult jobber for fullt med anbudsgrunnlaget og vi planlegger å lyse ut konkurransen om fabrikkbygget i begynnelsen av juni, opplyser produksjonsdirektør Runar Jakobsen i Hunton Fiber.

Trebygg

Ikke overraskende vil den nye fabrikken bli bygget i tre med innvendige massivtrevegger og utvendig kledning i tradisjonell trepanel. Bygget skal selvsagt også isoleres med trefiberisolasjon.

– Det er uttalt fra styret at vi ønsker å bruke lokale leverandører og kortreiste materialer i den grad det er mulig, kommenterer Jakobsen.

Den nyetablerte massivtreprodusenten Nordisk Massivtre AS på Kongsvinger, som Hunton eier sammen med Stangeskovene og Massiv Lust, skal naturlig nok produsere massivtreelementene til det nye fabrikkbygget.

– Vi er fornøyd med at vi skal bruke norsk massivtre med kortreiste råvarer, sier Jakobsen.

Huntons fabrikketablering vil innebære en bruttoinvestering på cirka 200 millioner kroner, men selskapet har fått ti millioner kroner i støtte fra Enova til fabrikkprosjektet, og de har også inne en søknad hos Innovasjon Norge.

Mer troverdig

Det er både økonomiske og miljømessige argumenter som ligger bak Huntons beslutning om å flytte produksjonen av trefiberisolasjon fra Polen til Gjøvik. Ifølge Jakobsen blir trefiberisolasjonsproduktenes grønne profil langt mer troverdig når den lange transportveien blir borte og produksjonen går over til elektrisitet som eneste energikilde.

– Når vi starter produksjonen i juni neste år kan vi endelig slå oss skikkelig på brystet å si at dette er grønne produkter produsert med ren energi og teknologi og et lavt C02-avtrykk, sier Huntons produksjonsdirektør.

– Vi forventer også en økonomisk effekt. Vi tar nå produksjonen av trefiberisolasjon inn i vårt industrielle mønster og måten vi drifter fabrikker på. Vi er effektive i den eksisterende fabrikken i Gjøvik, og vil legge opp til den samme tilnærmingen på den nye. Vi mener kort sagt at det blir mer kostnadseffektivt å produsere dette selv, fortsetter Jakobsen.

Stor kapasitet

Den nye fabrikken får to produksjonslinjer, en for isolasjonsmatter og en for blåseisolasjon. Ifølge Hunton får fabrikken en maks kapasitet på 40.000 tonn trefiber i året, noe som utgjør cirka 75.000 faste kubikk med granflis.

– Fabrikken er prosjektert med høy kapasitet for fremtiden. Når produksjonen starter om drøyt ett år, regner vi med at det blir ett skift, men etterspørselen etter produktene øker såpass mye hvert år at vi forventer å sette inn et andre og tredje skift om ikke lenge, avslutter Jakobsen.