Foto: Morten Holm / Scanpix

Ledigheten faller til 3,8 prosent

Arbeidsledigheten falt til 3,8 prosent i november sammenlignet med august, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Justert for sesongvariasjoner var det 106.000 arbeidsledige i november, noe som tilsvarte 3,8 prosent av arbeidsstyrken.

Det var en nedgang på 0,2 prosentpoeng sammenlignet med august. Det innebærer at det var 7.000 færre ledige i november enn i august. Nedgangen er imidlertid innenfor feilmarginen i Arbeidskraftundersøkelsen (AKU).

Samtidig viser ferske tall torsdag at 6.000 flere var sysselsatt i november enn i august. Også dette er innenfor feilmarginen, ifølge SSB.

Men i løpet av det siste året har andelen av befolkningen som er sysselsatt, økt fra 66,7 til 67,7 prosent.