Ikke forvent at arbeidsinnvandringen kan redde oss

Mange aktører i byggenæringen begynner nå for alvor å merke at kampen om de beste hodene og hendene hardner til. I en tid der aktivitetsnivået er på rekordhøye nivåer - kan tilgangen på kvalifisert arbeidskraft bli en bremsekloss.

Arbeidsledigheten er nå meget lav – og tallene til NAV viser en ledighet på 2,9 prosent av arbeidsstyrken for Norge totalt sett. For bygg og anlegg er ledigheten nå på cirka 3,3 prosent - den laveste man har hatt på ti år, ifølge BNL. Det gir kamp om ressursene. 

I tillegg har arbeidsinnvandringen endret helt karakter. Tidligere har den voldsomme aktivitetsveksten innen byggenæringen blitt løst gjennom en stadig økende arbeidsinnvandring – ikke minst fra Polen. Flere titusen utenlandske arbeidere har bidratt til å bygge Norge de siste årene – men vi kan ikke forvente at denne utviklingen skal fortsette på samme måte som vi har opplevd frem til nå.

Vi har sett tendenser til at arbeidsinnvandringen har gått ned over lengre tid, men dette bildet er nå i ferd med å forsterke seg. Dette kommer ikke minst med bakgrunn i at i flere av landene hvor arbeidsinnvandringen har kommet fra, har opplevd stadig bedre tider. Det betyr at terskelen for å dra ut til Norge, og andre europeiske land, blir høyere for de som vurderer å søke arbeidslykken andre steder. Dersom du får tilbud om en stabil fast jobb i hjemlandet – og hvor samtidig lønnsnivået er i ferd med å jevne seg ut, vil langt flere velge å bli hjemme nærmere familie og venner enn å dra utenlands. Dette ser vi nå i stadig økende grad bli en realitet. Det vil fortsatt være mer lønnsomt for mange å jobbe i Norge i stedet for Polen eller flere andre land, men forskjellene blir mindre – og det er i dag høy aktivitet i flere land som tidligere led under av å miste sine beste arbeidere – og dette vil vi i større grad merke i Norge.

Før jul skrev vi på bygg.no om Rekrutteringshuset Mork som ropte et varsku om kritisk mangel på taktekkere i Norge. De spesialiserte seg tidlig inn mot taktekker-markedet, og sier de aldri har opplevd en så prekær mangel på kvalifisert arbeidskraft innen dette yrket som nå.

Samtidig har vi over tid hatt en for lav rekruttering inn mot byggenæringens virksomheter fra de unge og fremadstormende i landet vårt. Dette har de siste par årene endret noe kurs – og det er definitivt en positivitet å spore. Stadig flere vurderer nå å bli en del av byggenæringen – men vi trenger langt flere.

Den lave arbeidsledigheten i byggenæringen, kombinert med synkende arbeidsinnvandring - understreker viktigheten av å sikre at rekrutteringsarbeidet tilføres nok ressurser og oppmerksomhet. Vi må opprettholde og få i gang flere programmer som vil bidra til at vi makter å sikre en god nok tilførsel av folk til bygg og anlegg. Skal vi klare å bygge landet videre fremover– og løse oppgavene samfunnet stoler på at vi skal kunne utføre - må vi ha en større tilgang på kvalifisert arbeidskraft. Dette er kompetanse som det tar tid å bygge opp – og dette arbeidet må man rett og slett prioriteres høyt – og det må være et konstant fokus på dette arbeidet både fra næringen selv - og fra myndighetene, som i stor nok grad må legge til rette for rekrutteringen inn mot yrkesfagene – også i fremtidens Norge.