Statsminister Erna Solberg, konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker (th) og administrerende direktør Nina Jensen i REV Ocean ser på en modell av den 200 meter høye bygningen til Kjell Inge Røkke som skal en gang skal huse World Ocean Headquarters (WOH), et verdensledende havsenter, på Fornebu. Foto: Heiko Junge / NTB scanpixIll. Wingårdhs ArkitekterIll. Wingårdhs ArkitekterFoto: Heiko Junge / NTB scanpixAdministrerende direktør Nina Jensen i REV Ocean under lanseringen av World Ocean Headquarters (WOH), et verdensledende havsenter, på Fornebu. Foto: Heiko Junge / NTB scanpixFoto: Heiko Junge / NTB scanpixStatsminister Erna Solberg taler under lanseringen av World Ocean Headquarters (WOH). Foto: Heiko Junge / NTB scanpixFoto: Heiko Junge / NTB scanpixAdministrerende direktør Nina Jensen i REV Ocean ser på en modell av den 200 meter høye bygningen til Kjell Inge Røkke som skal en gang skal huse World Ocean Headquarters (WOH). Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Lanserte planene for bygget som skal bli Nordens høyeste

REV Ocean lanserte tirsdag planene for etableringen av Verdenshavets hovedkontor (World Ocean Headquarters) på Fornebu.

Skyskraperen Det store blå, som skal huse Verdenshavets hovedkontor, kommer til å ruve i terrenget på Fornebu.

Det er Kjell Inge Røkke og Aker som skal bygge skyskraperen Det store blå på Fornebu, men det er forsknings- og havselskapet REV Ocean som står bak prosjektet om å etablere Verdenshavets hovedkontor – World Ocean Headquarters i området hvor Akers hovedkontor ligger rett sør for Oslo.

Daværende WWF-leder Nina Jensen ble håndplukket til stillingen som administrerende direktør i REV Ocean, som leder arbeidet med og drifter forsknings- og ekspedisjonsskipet REV (Research Expedition Vessel).

Bygget blir nesten 200 meter høyt, skal gi assosiasjoner til et fyrtårn og «skal minne oss om betydningen havet har for livet på jorden», skriver REV Ocean i en pressemelding. Det store blå kommer derfor til å ruve 80 meter høyere enn Oslo Plaza – hvis kommunen godkjenner planene.

Nordens høyeste
Bygget blir Nordens høyeste og skal ha 60 etasjer, ifølge planene. den fysiske modellen som i all hemmelighet ble skipet inn fra Kina før helgen, ble vist fram for politikere, næringsliv og presse tirsdag ettermiddag.

– Verdenshavene er under press på grunn av klimaendringer, overfiske og forsøpling. Fremtidig vekst i havøkonomien krever at vi klarer å høste ressursene på en bærekraftig måte. Jeg ønsker dere lykke til med å etablere et hovedkontor for verdenshavene, sa statsminister Erna Solberg (H) i sin tale til forsamlingen.

REV Oceans planer for bygget er at det skal huse blant annet forskningsmiljøer, utdanningsinstitusjoner og relevante bedrifter – det selskapet karakteriserer som «ledende aktører innenfor næringsliv, akademia, organisasjoner, forskningsinstitusjoner og investormiljøer som positivt vil bidra til bærekraftig ressursforvaltning av havet».

- Norge har gjennom mange tiår hatt en ledende rolle innen forvaltningen av havet, og det er naturlig å etablere et internasjonalt ledende havsenter her. Som nasjon har vi unike muligheter og forutsetninger for å ta et globalt lederskap bl.a. innefor bekjempelsen av plastforsøpling i havet. Vi har tilgang på kunnskapsbedrifter, innovasjonsmiljøer, forskningsinstitusjoner i verdensklasse og forskningsskipet REV, sier administrerende direktør Nina Jensen i REV Ocean i en pressemelding.

Aker og Aker-eide selskaper har gjennom generasjoner vært en pådriver i utviklingen av kunnskapsbasert industri knyttet til hav og naturressurser.

- Bærekraftig utvikling er et premiss for å lykkes med våre virksomheter over tid. Da må vi også forstå og forvalte viktige miljøhensyn i havområdene. Aker vil legge til rette for at et verdensledende havsenter kan realiseres, og aktivt bidra til fortsatt positiv utvikling av Fornebulandet, sier konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker.

Verdenshavets hovedkontor vil ligge i et nytt signalbygg på Fornebu, «Det Store Blå», på nærmere 200 meter, tegnet av Sveriges fremste arkitekt Gert Wingårdh som gikk vinnende ut av en nordisk arkitektkonkurranse. Bygget har en assosiasjon til et fyrtårn og er skapt for å være et landemerke som skal minne oss om betydningen havet har for livet på jorden.

Verdensledende kompetanse
Organisasjoner som FN ved IOC (UNESCO) og FN Miljø, Havforskningsinstituttet i Bergen, Norsk polarinstituttet i Tromsø, WWF, Handelshøyskolen BI, Subsea Valley med flere, har allerede bekreftet at de støtter opp om WOH, opplyser REV Ocean.

– Her kan toppnivåkompetanse fra hele verden samles under ett tak og bidra til flere bærekraftige løsninger for bruken av havets ressurser i fremtiden, sa statsministeren.

Verdenshavets hovedkvarter skal ledes av Nina Jensen. Hun ber kommunen sette i gang reguleringsprosessen allerede denne uka.

– Vi har ingen tid å miste. Hvis vi skal sikre havet og miljøet for framtida, må vi handle raskt. Vårt mål er at Verdenshavets hovedkontor kan reguleres så raskt som mulig slik at det kan være ledende i gjennomføringen av viktige prosesser i bærekraftsagendaen, Erna Solbergs havpanel og FNs tiår for havforskning, sier Nina Jensen.

REV Ocean vil i samarbeid med blant annet Handelshøyskolen BI, representert ved professor Torger Reve, og andre aktører lede arbeidet med å levere konsept og byggets innholdsdimensjon. Ledene organisasjoner internasjonalt og nasjonalt, som FN ved IOC

(UNESCO) og FN Miljø, Havforskningsinstituttet i Bergen, Norsk polarinstituttet i Tromsø, WWF, Handelshøyskolen BI, Subsea Valley med flere, har allerede bekreftet at de støtter opp om WOH.

- Ambisjonen er at havsenteret skal samle den unike kompetanseklyngen som allerede finnes innenfor havområdet i regionen, sammen med ledende kompetansemiljøer nasjonalt og globalt. Målet er å utvikle innovative løsninger og nye forretningsmodeller som skal sikre et bærekraftig hav og bærekraftige havnæringer, sier professor Torger Reve ved Handelshøyskolen BI.

I harnisk
– Vi er i harnisk over disse planene. Hele området Lagåsen blir liggende i skyggen av denne skyskraperen, sier nestleder Anne Greve i Foreningen for Fornebo vel til NRK.

Hun ber lokalpolitikerne sette ned foten for at et «høyhus à la Trump-tårnet i New York» blir oppført i det verneverdige området i Bærum, hvor også Fridtjof Nansens hus Polhøgda ligger.