Ill. Wingårdhs ArkitekterFoto: Tom Atle Bordevik/ProbeaIll. Wingårdhs ArkitekterFoto: Tom Atle Bordevik/ProbeaIll. Wingårdhs ArkitekterIll. Wingårdhs Arkitekter

Probea prosjektleder for World Ocean Headquarters

Med statsminister Erna Solberg tilstede lanserte REV Ocean og Aker ASA denne uken planene for World Ocean Headquarters, et verdensledende havsenter, på Fornebu. Byggherrene har gitt Probea oppdraget med å lede utviklingen av byggeprosjektet.

I World Ocean Headquarters ønsker REV Ocean å samle nasjonale og internasjonale havinteressenter under ett tak. Ambisjonen er å mangedoble innsatsen for å redde livet i havet. Hovedkontoret vil blant annet inneholde laboratorier, kontorer, utstillingsarealer for havteknologi og -løsninger, konferansefasiliteter med mer.

Den ledende svenske arkitekten Gert Wingårdh gikk vinnende ut av en nordisk arkitektkonkurranse med signalbygget Det store blå. Bygget skal gi assosiasjoner til bølger og fyrtårn, og er designet for å være et landemerke som skal minne oss om betydningen havet har for livet på jorden. Det store blå blir etter planen Norges høyeste bygg. 

- Der forskning- og ekspedisjonsskipet REV Ocean er skapt for å se, så er World Ocean Headquarters skapt for å sees, har arkitektene uttalt.

I Probea, som har fått ansvaret for å realisere planene, er engasjementet stort.

- Vi liker og søker faglige utfordringer, og dette prosjektet er et drømmeprosjekt i så måte. Et visjonært og omfattende byggeprosjekt som Det store blå er krevende og komplekst. Det inspirerer oss. Her må vi bruke all den kompetansen vi har opparbeidet oss, samtidig som vi må tilegne oss ny kunnskap gjennom samarbeid med byggherre og rådgivere, sier Håvard Slaatten, styreleder og prosjektleder i Probea.

Realiseringen av et verdensledende havsenter er en del av en større områdeutvikling på Fornebu. Probea har tidligere ledet flere av Akers byggeprosjekter på området, ikke minst Akerkvartalet, selskapets eget hovedkontor. Probea var tidlig inne også i World Ocean-prosjektet.

- Vi har spesialisert oss på helhetlig prosjektledelse, der vi tar ansvar for hele byggeprosessen fra a til å. Her har vi vært med fra starten av, og blant annet ledet arkitektkonkurransen og designfasen. Nå er vi godt i gang med å lede reguleringssak og utviklingsfase, før vi deretter går i gang med gjennomføring og ferdigstilling. Vi er stolte over at byggherrene nok en gang viser oss tillit og gir oss ansvar i hele prosessen. Nettopp det å kunne tenke helhetlig er essensielt for å lose et så viktig prosjekt stødig i havn, sier en engasjert Slaatten.

Byggherrene er opptatt av at det ambisiøse prosjektet ledes på kompetent vis.

- Dette er et prosjekt som krever det aller beste fra de beste. Vi kjenner Probeas dyktige prosjektledere fra tidligere, og har full tillit til at de vil lede også dette prosjektet på en utmerket måte, sier Torstein Storækre, daglig leder i Fornebuporten Eiendom.