Avdelingsleder for tilsyn og ulovlighetsoppfølging i Plan- og bygningsetaten i Kristiansand kommune, Svend-Åge Strisland. Foto: Kristiansand kommune

Kristiansand kommune har gitt midlertidig brukstillatelse i to tiltak med royal-kledning: - Har ikke mottatt flere søknader

Kristiansand kommune understreker at det fremdeles er anledning til å søke og få innvilget midlertidig brukstillatelse i boliger med royalimpregnert kledning.

Mandag kunne Byggeindustrien skrive om en rekke boligbyggere på Sørlandet som opplever at de står uten alternativer etter at royalimpregnert trekledning ble vist å ikke innfri kravene til brannklasse D, og dermed ikke lenger kunne brukes som en prekvalifisert løsning.

Entreprenørene Agderbygg, Krag Bolig, Roger Aamodt Bygg, Aamodt Hus, Aamodt Bygg, BEK og Byggmester Modalen gikk ut og meldte om en alvorlig situasjon for flere planlagte og igangsatte byggeprosjekter som de har i Agder.

Daglig leder Roger Aamodt i Roger Aamodt Bygg fortalte at han på kort varsel måtte etablere brannforetak i tiltaksklasse tre og få gjennomført en fraviksanalyse for å få midlertidig brukstillatelse på prosjektet Lumberodden 30.

Kommunal prosedyre

Avdelingsleder for tilsyn og ulovlighetsoppfølging i Plan- og bygningsetaten i Kristiansand kommune, Svend-Åge Strisland, understreker overfor Byggeindustrien at det ble gitt midlertidig brukstillatelse til tre av seks leiligheter i prosjektet. De har også gitt midlertidig brukstillatelse til en enebolig.

– Vi har ikke mottatt flere søknader om midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest hvor bygget er oppført med denne kledningen, skriver han på epost til Byggeindustrien.

Kristiansand kommune har utarbeidet en prosedyre for å søke ferdigattest og midlertidig brukstillatelse i prosjekter med royalimpregnert kledning etter konkrete vurderinger internt i kommunen og i samråd med andre kommuner, heriblant Oslo og Trondheim.

I en utvidet variant av veilederen, som kan lastes ned her, skriver kommunen blant annet at «Ferdigattest kan ikke gis, dette da foretaket/tiltakshaver ikke kan erklære at produktet er godkjent. Midlertidig brukstillatelse kan i noen tilfeller innvilges, men dette avhenger av resultatet av den branntekniske vurderingen gjennomført av prosjekterende i tiltaksklasse 3 og etter gjennomført kontroll av prosjekteringen».

– Prekær og spesiell situasjon

I en artikkel på bygg.no onsdag uttrykte administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentene bekymring for om det i det hele tatt finnes nok brannrådgivere som kan betjene etterspørselen hvis alle boligprosjekter med royalimpregnert kledning må vurderes på konkret basis for å få midlertidig brukstillatelse.

Svend-Åge Strisland i Kristiansand kommune mener prosedyren med brannteknisk vurdering med ansvarsrett for prosjekterende i tiltaksklasse 3, samt uavhengig kontroll av det prosjekterte, skal være gjennomførbart i Kristiansand.

– Vi har ikke indikasjoner på at det ikke finnes tilstrekkelig med kompetente foretak til gjennomføring av prosjektering og etterfølgende kontroll i denne tiltaksklassen i vår kommune eller region, sier han.

– Men hvordan vurderer dere bekymringene til boligbyggerne som uttalte seg til oss tidligere denne uken?

– Det er en prekær og spesiell situasjon som er vanskelig både for utbyggere, fremtidige eiere og kommunen som bygningsmyndighet, og vi har forståelse for frustrasjonen. Her spesielt for de som har kjøpt seg ny bolig som de vil flytte inn i. Samtidig som det også er et kostnadsspørsmål for utbygger eller tiltakshaver ved den utvidede prosjekteringen og kontrollen. Likevel er det særs viktig for kommunen som bygningsmyndighet at vi ikke gir brukstillatelser for boliger hvis ikke vi er sikre på at personsikkerheten kan ivaretas for beboerne, skriver Strisland til Byggeindustrien.