Gausdal Bruvoll sier deres kunder kan være helt trygge på at produktene som Gausdal Bruvoll og andre seriøse produsenter av overflatebehandlet kledning leverer, tilfredsstiller kravene til produkter. Illustrasjonsfoto.

Kledningsprodusent om royalsaken: - Utenkelig at regjeringen skal lempe på kravene

En av landets største kledningsprodusenter mener det er skapt unødig usikkerhet i bransjen etter at royalbehandlet trekledning ikke tilfredsstilte brannkravene.

Administrerende direktør Jørn Nørstelien i Gausdal Bruvoll. Foto: Gausdal Bruvoll

Flere byggmestre på Sørlandet fortalte mandag at boligprosjekter står helt stille uten trekledning og uten mulighet for brukstillatelse etter at royalimpregnert trekledning mistet branngodkjenningen i desember.

– Som fagfolk har vi ingen godkjente kledninger å velge mellom. Vi har ingen løsning hvis myndighetene ikke finner ut av dette. Vi vet ikke hvordan vi skal gjøre dette fremover, sa driftsleder Jørund Løland i Agderbygg til Byggeindustrien.

Tilfredsstiller brannkrav

Administrerende direktør hos kledningsprodusenten Gausdal Bruvoll, Jørn Nørstelien, mener det er i ferd med å feste seg et feilaktig inntrykk om at det ikke finnes kledningstyper som tilfredsstiller gjeldende produktstandarder.

– Kundene kan være helt trygge på at produktene som Gausdal Bruvoll og andre seriøse produsenter av overflatebehandlet kledning leverer, tilfredsstiller brannkravene til produkter. Dette med de malingsproduktene som anerkjente malingsleverandører leverer på det norske markedet, sier administrende direktør Jørn Nørstelien i Gausdal Bruvoll til Byggeindustrien.

– Har skapt usikkerhet i markedet

I forrige uke gikk royalprodusentene Marnar Bruk, Talgø MøreTre, og Alvdal Skurlag ut og sa at de hadde gått sammen for å få en uavhengig brannfaglig ekspertise for å teste royalbehandlet kledning mot alternativene som finnes for utvendig kledning.

– Disse sammenligningstestene har sett på kledningene nær sagt alle nordmenn har på husene sine. Dette er kledning som er malt, beiset eller behandlet på lignende måte. Testene viser ingen systematisk eller statistisk signifikant forskjell mellom malt og royalbehandlet kledning når det kommer til brannresistens, skrev de tre aktørene i en felles melding.

– Royalprodusentene har med sine påstander skapt en usikkerhet i markedet, mener Jørn Nørstelien i Gausdal Bruvoll.

Han sier overflatebehandlet kledning skal overmales etter fem år, enkelte produkter etter 10 år.

 – Ingen produsenter av byggevarer kan stå ansvarlig for hva kundene gjør med byggene i bruksfasen og i ettertid. Fra første bruksdag gjelder brann- og eksplosjonsvernloven, med forskrifter, som sier noe om brannforebygging og eiers plikter. Produsentene kan ikke overta ansvar etter at produktet er overlevert i tråd med regelverket. Det er et ansvar som umulig kan følges opp, sier han.

– Utenkelig med regelendring

Nørstelien er glad for at saken nå ligger på politikernes bord. Det har vært et møte mellom bransjeorganisasjoner og regjeringen tirsdag ettermiddag.

– At regjeringen kommer på banen i royalsaken er bra. Vi håper at myndighetene bidrar til å avklare situasjonen slik at kundene som står midt i problemene får hjelp og at samfunnskonekvensene i saken reduseres, sier han.

Men Gausdal Bruvoll-sjefen mener det ikke er grunnlag for å endre regelverket på bakgrunn av saken.

– Jeg ser det som utenkelig at regjeringen skulle gå inn å lempe på regelverket fordi noen produkter ikke klarer kravene som er satt til sikkerhet i bygg, sier Nørstelien.

– I denne saken må det legges til grunn en faktabasert tilnærming som vurderer alle sider av en sak. Sikkerhet står øverst, og vi mener at sikkerhetsnivået under alle omstendigheter ikke må svekkes i bygg. Dernest har vi tillit til at både Regjeringen og DIBK sørge for like konkurransevilkår i sin oppfølging av saken. Byggenæringens Landsforening (BNL) har i årevis jobbet for seriøsitet i byggenæringen, det må også gjelde oss som produsenter, sier han videre.

Gausdal Bruvoll-sjefen håper nå på en rask avklaring for alle parter.

– Det må være mulig å finne en løsning raskt for bygg under oppføring med royalimpregnert kledning, all den tid brannrådgiverne og RIF vurderer at situasjonen ikke nødvendigvis medfører en risiko for personsikkerheten, sier han.

Daglig leder i Alvdal Skurlag, Berit Nordseth Moen. Foto: Alvdal Skurlag

– Usikkerheten er ikke skapt av royalprodusentene

Daglig leder i Alvdal Skurlag, Berit Nordseth Moen, uttaler seg på vegne av Avdal Skurlag, Talgø MøreTre og Marnar Bruk.

Hun avviser at det er royalprodusentene som er årsaken til usikkerheten i markedet.

– Det er stor usikkerhet i markedet, men det er på ingen måte royalprodusentene som har skapt den. Vi har ganske enkelt vist hvordan dette faktisk slår ut. Alle hus med trepanel er trygge, men det interessante er selvsagt hvilke egenskaper de har når folk bor i huset, skriver hun i en e-post til Byggeindustrien.

– Det interessante med denne saken er ytelseserklæringer hvor produsenten skal oppgi brannresistensen. Det er greit nok at produsenten ikke kan stå ansvarlig for hva kunden gjør med kledningen i bruksfasen, men samtidig så sender produsentene med FDVer som angir et vedlikeholdsintervall. Faktum er at de aller fleste produkter fra kledningsprodusentene blir levert ubehandlet, grunnet og/eller mellomstrøk. Med andre ord, ikke som ferdige produkter siden de trenger et toppstrøk etter montering på vegg, skriver hun videre. 

– Problemet med TEK17, er at den er utarbeidet med henblikk på ubehandlet treverk og ikke fanger opp det faktum at kledning i Norge trenger overflatebehandling. Royalkledningen trenger ikke ytterligere behandling og er et ferdig produkt etter montering. Regelverket har ikke fulgt utviklingen til norsk industri – en utvikling hvor mer og mer blir ferdigstilt før produktene ankommer byggeplass, mener hun.

Berit Nordseth Moen avslutter med at hun likhet med Gausdal Bruvoll imøteser at myndighetene kommer på banen, både for å få en vurdering av gjeldende regelverk, men også for å finne en løsning for alle de som nå sliter med å fullføre sine byggeprosjekter.