Royalprodusenter: Haster å finne en løsning

I en felles pressemelding sier Alvdal Skurlag, Talgø MøreTre og Marnar Bruk at konsekvensene av produksjonsstansen av royalimpregnerte kledninger har skapt en uholdbar situasjon, og at det haster å finne en løsning.

Daglig leder i Alvdal Skurlag, Berit Nordseth Moen. Foto: Alvdal Skurlag

I desember i fjor ble all produksjon av royalbehandlet kledning stanset, etter at Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) pekte på at regelverket ga grunnlag for at det ble krevd testing for brannklassifiseringen av produktene. Produsentene på sin side mener det ikke er krav om testing av royalkledning.

- Et enormt antall prosjekter over hele Norge har stått stille i tre måneder, mens produsentene har ventet på svar på klassifiseringstester fra uavhengige laboratorier. Kommunen gir nå ikke brukstillatelse til bygg med royalkledning. Det har skapt en uholdbar situasjon, sier Berit Nordseth Moen, administrerende direktør i Alvdal Skurlag, i meldingen.

Marnar Bruk, Talgø MøreTre, og Alvdal Skurlag sier de nå i mellomtiden har gått sammen for å få en uavhengig brannfaglig ekspertise til å teste royalbehandlet kledning mot de alternativene som finnes for utvendig kledning.

- Disse sammenligningstestene har sett på kledningene nær sagt alle nordmenn har på husene sine. Dette er kledning som er malt, beiset eller behandlet på lignende måte. Testene viser ingen systematisk eller statistisk signifikant forskjell mellom malt og royalbehandlet kledning når det kommer til brannresistens, skriver de tre aktørene. De peker på at dette kommer frem i en uavhengig brannfaglig ekspertise som har testet royalbehandlet kledning mot alternativene som finnes for utvendig kledning av hus.

- Testene viser at alle produktene har lignende egenskaper når det kommer til brannresistens. Alle hus med trepanel er trygge, skriver de tre selskapene.

- Royalbehandlet kledning har med andre ord lignende brannresistens som de andre kledningene nordmenn faktisk bruker på husene sine. Det viser at denne testmetoden ikke kan brukes for å vurdere om en kledning er forsvarlig å bruke i forhold til brann. Alle hus med trepanel er trygge, sier Nordseth Moen videre.

Aktørene peker på at royalbehandlet kledning er ferdigbehandlet når den leveres.

- Den har derfor samme egenskaper når den settes på husveggen under bygging, som i mange år etter at huset er tatt i bruk. Ubehandlet eller grunnet trekledning, vil derimot ha helt andre egenskaper når den settes på veggen, enn når den er ferdigbehandlet og folk faktisk bor i huset, heter det i meldingen.

- Det er der problemet i denne saken ligger. Man sammenligner kledningene i det de er spikret på veggen, når det interessante selvsagt er hvilke egenskaper de har når folk bor i huset. Ubehandlet eller grunnet tester kledningene naturlig nok lavt, men de males eller beises etter at de kommer på veggen. Da viser sammenligningstestene at royal er like trygt som annen behandlet kledning, mener Nordseth Moen.

Produsentene har i løpet av denne perioden også arbeidet for å få vurdert testregimet.

- Konklusjonen er at man ikke kan bruke samme test for innvendig og utvendig kledning, mener produsentene.

- Kledninger som fremstilles på ulike måter, må behandles likt og være underlagt samme regime. Det kan umulig være riktig å nå stanse produksjon, salg og bruk av alle kledningene folk i Norge bruker. Alternativet må etter vår mening være å finne en løsning for å raskt akseptere royalbehandlet kledning igjen, slik at både vi og hele verdikjeden kommer i gang med salg og prosjekter igjen, sier Nordseth Moen.

Hun peker på at royalbehandlet tre har vært en suksesshistorie i snart 50 år, og at ringvirkningene er enorme hos leverandører, på salg og i byggevareindustrien.

- Akkurat nå er vårt eneste fokus å bidra til raske avklaringer på alle måter vi kan. Vi håper alle gode krefter vil bidra til at prosjekter nå kan starte opp igjen og at folk er tilbake i full sving så raskt som overhodet mulig, avslutter Nordseth Moen.