Situasjonen er uklar og vanskelig for en rekke boligprosjekter med royalkledning, for boligkjøperne og for byggmestrene. Foto: Krag BoligDriftsleder Jørund Løland i Agderbygg (fra venstre), daglig leder Roger Aamodt i Roger Aamodt Bygg og daglig leder Erik Erland i Krag Bolig er noen av byggmestrene i Agder som får store problemer når påbegynte byggeprosjekter nå stopper opp på grunn av manglende godkjenning for trekledningen. Foto: Krag Bolig

Boligbyggere på Sørlandet fortviler over krevende royal-situasjon: Vet ikke hvordan vi skal gjøre dette fremover

Flere byggmestre på Sørlandet forteller at boligprosjekter nå står helt stille uten trekledning og uten mulighet for brukstillatelse etter at royalimpregnert trekledning mistet branngodkjenningen i desember.

Driftsleder Jørund Løland i Agderbygg.

– Som fagfolk har vi ingen godkjente kledninger å velge mellom. Vi har ingen løsning hvis myndighetene ikke finner ut av dette. Vi vet ikke hvordan vi skal gjøre dette fremover, sier driftsleder Jørund Løland i Agderbygg fortvilet.

Sammen med daglig leder Erik Erland i Krag Bolig og daglig leder Roger Aamodt i Roger Aamodt Bygg møter han Byggeindustrien digitalt dagen før byggenæringen møter Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å diskutere problematikken.

– Vi opplever egentlig at det utførende leddet som også representerer kjøperne, ikke har vært et tema i denne dialogen så langt, og dette er kjempeviktig for oss, sier Erik Erland i Krag Bolig.

Viktig produkt

– Dette er helt klart en veldig dramatisk situasjon for oss. Vi representerer totalt syv firma som har pratet sammen, og som har veldig mange bygg under bygging hvor vi nå får problemer. Roalimpregnert kledning er et av de produktene vi bruker mest, og i desember fikk vi plutselig beskjed om å kutte ut produktet. Det betyr at vi nå står med uferdige bygg som vi ikke får ferdigstilt med kledning. Vi har kontrakter med boligkjøpere som venter på å flytte inn i hjemmene sine, som har valgt royalkledng. Hva skal vi gjøre når det ikke finnes produkter som kan brukes i stedet? Spør Erland.

Daglig leder Erik Erland i Krag Bolig.

I tillegg til Agderbygg, Krag Bolig og Roger Aamodt Bygg, har også Vidar Aamodt i Aamodt Hus, Birger Aamodt I Aamodt Bygg, Erik Kåbuland i BEK og Richard Modalen i Byggmester Modalen stilt seg bak oppropet blant boligbyggerne i Agder.

Utgangspunktet for problematikken er at et tilsyn i desember i fjor viste at en royalbehandlet kledning med brannhemmende overflatebehandling hadde dårligere brannegenskaper enn oppgitt. Samtidig ble det kjent at vanlig royalbehandlet kledning ikke har vært tredjepartstestet. Dermed ble denne kledningen midlertidig nedklassifisert og omsetningen stanset i påvente av tester.

For å avklare situasjonen ble både royalimpregnert kledning og vanlig malt og beiset trekledning sendt til brannprøving, initiert av tre royalprodusenter i samarbeid med Boligprodusentens Forening. Laboratorietestene viste at verken royalimpregnert kledning eller malt og beiset trekledning tilfredsstiller brannklasse D, som den preaksepterte klassen for utvendig kledning i veiledningen til TEK17.

Tøff overgang

For Roger Aamodt, som omtrent på denne tiden ble ferdig med å installere royalimpregnert kledning på prosjektet Lumberodden i Kristiansand, skapte dette problemer da han i mars søkte kommunen om midlertidig brukstillatelse.

Daglig leder Roger Aamodt i Roger Aamodt Bygg.

– Jeg fikk beskjed om at vi ikke fikk midlertidig brukstillatelse uten å etablere brannforetak i tiltaksklasse tre og få gjennomført en fraviksanalyse for å bruke en kledning som var godkjent da vi satte den opp. Vi fikk fire dager til å løse et problem som vi umulig kunne ha forutsett i desember. Jeg har noen brannrådgivere jeg kjenner godt, så jeg fikk kastet meg rundt, men her skulle vi ha hatt en overgangsperiode slik at vi kunne bruke tid på å finne bedre løsninger, sier Aamodt.

– Dette har vært veldig vanskelig og tungt for oss uten noen form for overgangsordning, og i alle fall når vi vet hvor sjelden det er at det oppstår brann i kledningen. 95 prosent av alle branner oppstår innendørs, og likevel stenger de ned en hel næring i en allerede vanskelig tid, sier Aamodt.

Byggmestrene erkjenner at de representerer bedrifter som er små i den store sammenhengen, men de mener det er viktig at grasrota også kommer til ordet i det som er en svært vanskelig sak for dem.

– På Sør- og Vestlandet er det royalimpregnert kledning som gjelder på grunn av det klimaet vi har. I Kristiansand nå har vi mellom 50 og 100 bygg hvor vi nå lurer på om vi kan legge noe utenpå gipsen, sier Erik Erland.

Sidestilt med Royal

Uten noen reelle alternativer er boligbyggerne i en skvis.

– Sagbrukene blør, men de er ikke de eneste. Minst 70 prosent av alle nye hus som bygges på Sørlandet har royalimpregnert kledning. Noen produsenter har gått ut og sagt at vanlig hvit trekledning med grunning og mellomstrøk fortsatt er godkjent, men hvis du ser på FDV’en, er ikke dette et komplett produkt. Du trenger fortsatt et toppstrøk for at ikke kledningen skal råtne, og da er kledningen helt sidestilt med royalimpregnert kledning. Branjsen er seriøs, og vi tar brannsikkerhet og godkjenning svært alvorlig, men vi har ingen alternativer her, sier Jørund Løland.

Mens bygg står uferdige og uten beskyttende kledning, og utbyggerne vurderer permitteringer, håper de nå på en rask avklaring fra myndighetene.

– Vi må bare vente, sier Erland.

--------

PS: Artikkelen er oppdatert med ny tittel. I opprinnelig tittel sto det: Boligbyggere på Sørlandet står uten alternativer og får ikke brukstillatelse – Vet ikke hvordan vi skal gjøre dette framover.