Heidi Karin Nakken (H) er statssekretær KMD.

Departementet om royal-floken: - Ikke én enkelt løsning på denne saken

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil avklare flere mulige spor for løsning i den krevende royalkledningssaken i løpet av de neste ukene. Bransjeforeninger mener det haster å få svar.

Flere bransjeforeninger var tirsdag i møte med Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å drøfte situasjonen rundt royalkledning.

Statssekretær Heidi Karin Nakken (H) skriver i en epost til Byggeindustrien at de følger saken tett.

– Jeg har hatt et nyttig møte med organisasjoner fra næringen der de presenterte sine synspunkt og forslag til løsninger. Produsentene, utbyggere og myndighetene ser sammen på muligheter for å løse utfordringene saken bringer, skriver Heidi Karin Nakken i en e-post til Byggeindustrien

– Bransjen sier det haster med å finne løsninger. Hvordan vil myndighetene bidra til å avklare situasjonen og hvilket tidsperspektiv jobber dere utfra?

– Vi må ha alle fakta på bordet for få oversikt over omfang og konsekvenser før vi går videre. I løpet av de neste ukene vil kommunaldepartementet avklare mulige spor for løsning innenfor vårt ansvarsområde, men det er ikke én enkelt løsning på denne saken, skriver hun videre.

– Er det aktuelt å endre på regelverket?

– Behov for endring av regelverk er et spor vi ser på. Vi er opptatt av at dette ikke skal gå på kompromiss med folks sikkerhet, skriver Nakken.

Hun skriver videre at kravene er innført for å ivareta sikkerheten og tryggheten til folk, og folk skal være trygge på at bygg tilfredsstiller myndighetenes krav.

– Det er produsentene som har ansvaret for at byggevarer tilfredsstiller myndighetenes krav, og for at produktene testes og markedsføres riktig. Resultatene av testingen av royalimpregnert materiale som produsentene har gjennomført er nå blitt kjent, og det er klart at produktene ikke oppfyller kravene, skriver hun.

Byggeindustrien har vært i kontakt med Direktoratet for byggkvalitet (DiBK). I en epost skriver direktør Per-Arne Horne at de stiller seg bak svaret fra departementet.

RIF vil ha vurdering av klasse D

Ari Soilammi i Rådgivende ingeniørers forening.

Både produsentene, entreprenørene og rådgiverne venter spent på myndighetenes avgjørelse.

Utviklingssjef i Rådgivende ingeniørers forening (RIF), Ari Soilammi, etterlyser nå en vurdering fra DiBK om klasse D er definert for strengt.

– Utgangspunktet er at det skal være greit å bygge småhus i tre i Norge, og brannklasse D er satt på et nivå myndighetene trodde all vanlig behandlet trekledning skulle tilfredsstille. Hvis vi vil ha hus med trekledning i Norge kan vi ikke sette krav som ikke tillater det. Det vil endre norsk byggeskikk, så vi mener myndighetene nå må ta stilling til om klasse D er definert for strengt, sier han.

RIF var en av flere bransjeaktører som møtte med Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å drøfte situasjonen. Overfor Byggeindustrien viser Soilammi blant annet til et fagnotat som RIF skrev om royalsaken i januar.

– Det som er nytt siden fagnotatet kom ut, er at det nå stilles spørsmål om det kan være tilfeller hvor vanlig malt kledning heller ikke tilfredstiller klasse D. Vi mener vi må få større klarhet i dette, og selv om det allerede er gjort enkelte tester, trenger vi tester i stor skala gjennomført av uavhengige institusjoner, sier Soilammi.

Når det kommer til bygg som er under oppføring med royalkledning, mener Soilammi hver sak må vurderes konkret av brannrådgiver for å få midlertidig brukstillatelse.

– Det rådgiverne gjør nå, er å gå inn i de byggene hvor man blir bedt om bistand for å vurdere konkret risiko. Først trengs en vurdering for å gi midlertidig brukstillatelse, og så må man antagelig gjøre en ny vurdering senere for å lukke saken og gi ferdigattest, basert på siste kunnskapsoppdatering og signaler fra sentrale myndigheter.

– Har vi nok brannrådgivere i Norge til å vurdere hvert eneste bygg som reises?

– Vi har ikke fått meldinger om at brannrådgiverne ikke har kapasitet til å gjøre disse vurderingene, sier Soilammi.

Treindustrien: – Haster å finne løsning

Heidi Finstad i Treindustrien. Foto: Ingar Sørensen

Treindustrien, som også deltok i møtet med KMD tirsdag, skriver i en pressemelding at de opplever det som vanskelig å møte etterspørselen etter kvalifiserte brannrådgivere, og da spesielt for eneboliger og sameieboliger.

De understreker at det haster å finne løsninger for bygg under oppføring med royalkledning.

– Det aller viktigste er å hjelpe kundene som er kommet i en fryktelig vanskelig situasjon. Vi leter etter alle mulige løsninger for å håndtere den prekære situasjonen som har oppstått, sier administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien.

Treindustrien skriver på sine nettsider at de vil jobbe for å få DiBK til å veilede løsninger for bygg under oppføring.

– Vi jobber for en løsning der det kommer på plass midlertidig brukstillatelse som gir tid nok til å finne gode og varige løsninger for byggene. Det er viktig med en løsning hvor kundene selv sammen med produsentene kan velge hvilke spor man vil ta, enten gjøre tiltak basert på analyser med én gang eller alternativt komme frem til andre løsninger basert på utvidede tester, sier Finstad.

– Saken er vanskelig med mange motstridende interesser, samtidig er alle i samme båt og vi har samme mål om å ivareta sikkerhet og kundene som er rammet av saken, legger hun til.

– Må ikke gå i forsvarsposisjon

Per Jæger i Boligprodusentenes Forening.

Også Boligprodusentenes forening er skeptiske til en løsning hvor hvert enkelt småhus må vurderes på konkret grunnlag av brannrådgiver.

– Når vi ser på volumet av disse husene som bygges i Norge, kan det være snakk om 4-5.000 hus. Med kun 200 brannrådgivere i tiltaksklasse tre, ser vi at vi ikke har nok folk. Vi legger til grunn et avviksspor som vi har lagt frem tidligere, og som flere kommuner har stilt seg bak. Det vi er svært bekymret for, er at en del kommuner velger å si at man ikke vil få midlertidig brukstillatelse i hus med royalkledning, sier administrerende direktør Per Jæger til Byggeindustrien.

Tidligere denne uken kunne Byggeindustrien blant annet skrive at flere boligprodusenter i Kristiansand fikk utfordringer med midlertidig brukstillatelse på prosjekter med royalkledning.

Både entreprenørene og familiene som skal flytte inn i de nye husene, havner da i en vanskelig situasjon.

– I alle ender i denne saken er det familier og enkeltmennesker som får det vanskelig. Da er det viktig at vi ikke først går inn i et juridisk spor, men at vi finner en løsning for midlertidig brukstillatelse. Vi må finne gode løsninger sammen uten at alle går i forsvarsposisjon. Boligkjøperne ønsker seg jo royalkledning, og bygging i tre er en viktig del av norsk byggeskikk, sier Jæger.

Ber om klarhet

Kari Sandberg i Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA)

Administrerende direktør Kari Sandberg i EBA skriver i en melding til Byggeindustrien at det nå er viktig for entreprenørene å få på plass en løsning for å unngå bråstopp i byggingen.

– For EBA er det viktigste nå å få løst de akutte situasjonene og gi midlertidig brukstillatelse når personsikkerheten er ivaretatt. For noen bygg, især i tiltaksklasse én, er royalbehandlet kledning ikke til hinder for dette. En brannrådgiver må vise kommunen gjennom analyse og redegjørelse at personsikkerhet er ivaretatt, eventuelt gjennom kompenserende tiltak. I tiden fremover vil det være prioritert for oss å få mer kunnskap om brannsikkerhet der royalbehandlet kledning er benyttet, herunder eventuelle gode kompenserende tiltak, sier Sandberg.

EBA-sjefen understreker at de juridiske aspektene ved saken vil bli viktige fremover, blant annet behovet for å få klarhet det juridiske ansvaret i ulike kontraktsmodeller.

– Entreprenørene har jo i mange tilfeller ikke hatt mulighet til å forutse dette eller hindre det som måtte komme av forsinkelser og kostnadskonsekvenser, sier Sandberg.

Saken er rettet etter at vi ble kjent med at Kristiansand kommune har invilget midlertidig brukstillatelse til et prosjekt det er vist til i denne artikkelen.

---

Til informasjon er EBA eier av Bygg og Anlegg Media AS som er utgiver av Byggeindustrien/bygg.no.