Fra Bergene Holms automatiseringsanlegg ved Bergene Holms anlegg i Larvik. Foto: Finn Erik Bjørnstad/Bergene Holm
Fra Bergene Holms automatiseringsanlegg ved Bergene Holms anlegg i Larvik. Foto: Finn Erik Bjørnstad/Bergene Holm

Kraftig vekst for Bergene Holm – tjente 590 millioner på driften i 2021

I likhet med flere andre trelastprodusenter kan Bergene Holm se tilbake på et veldig godt 2021.

Driftsinntektene økte fra 1.793 til 2.215 millioner kroner, mens driftsresultatet etter avskrivninger gikk opp fra 159,3 til 590,6 millioner kroner sammenlignet med året før. Resultatet etter skatt ble på 464,4 millioner kroner mot 84,3 millioner kroner i 2020.

Konsernet rapporterer også om rekordstor tømmerproduksjon. Selskapet forbrukte nærmere 1,15 millioner kubikkmeter tømmer og vel 150.000 (3 prosent) flere tømmerstokker enn i rekordåret 2020, mens samlet volum økte svakt. Tømmerforbruket tilsvarer 25 000 fullastede vogntog med tømmer, skriver selskapet i en pressemelding.

«2021 startet med lave trelastlager og høy etterspørsel etter trelast både i Norge og internasjonalt. Denne situasjonen vedvarte første halvår, men høsten 2021 svekket etterspørselen seg og utgående trelastlager økte betraktelig sammenlignet med inngående beholdning. Selskapet prioriterte i hele 2021 det norske markedet og reduserte eksporten av trelast vesentlig. Våre norske kunder verdsatte selskapets prioriteringer. Alle våre produktkategorier; byggtre, eksteriør og interiør, opplevde høy etterspørsel, særlig vår egenutviklede kledningskolleksjon, NORD, hadde høy etterspørsel og vekst gjennom hele året», står det i meldingen.

De melder også at de fortsatte sin egen investeringsplan for å øke produksjonskapasitet, sikkerhet og miljøtiltak. Blant annet ble ny råsortering på fabrikkene i Åmli (95 millioner kroner) og Kirkenær (25 millioner kroner) tatt i bruk. Flere av investeringene er i tillegg et ledd i selskapets bærekraftsstrategi.

Konsernet melder at de har etablert et tettere samarbeid med Shell New Energies Norway AS om Biozin Holding AS. En av konsekvensene av dette var at Bergene Holm kjøpte tilbake Preem AB’s aksjer i Biozin Holding, og eier nå 100 prosent av aksjene i selskapet. Satsingen på bioråolje påvirket som forventet konsernets resultat negativt også i 2021.