Morten Kristiansen er konsernsjef i Moelven Industrier. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Morten Kristiansen er konsernsjef i Moelven Industrier. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Moelven omsatte for nær fire milliarder og tjente 732 millioner i første kvartal

Moelven omsatte for 3,945 milliader kroner i første kvartal i 2022. Det er en økning på 763 millioner sammenlignet med samme periode i 2021. Driftsresultatet i første kvartal er på 732 millioner, en økning fra fjorårets 290 millioner.

Årets første måneder er dermed det sterkeste førstekvartalet Moelven noensinne har levert.

– Etterspørselen og prisbildet både hjemme og ute blir definert av det internasjonale markedet for trevarer. Etterspørselen var meget sterk internasjonalt gjennom vinteren, og med krigen i Ukraina har det blitt ytterligere ubalanse i markedet. Bortfall av store mengder russisk trelast på grunn av sanksjonene gjør at markedet nå må lete etter disse varene andre steder, og dette påvirker balansen i markedet, sier konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven Industrier ASA i en pressemelding.

Moelven-konsernet skriver at de har stanset all handel med Russland og Hviterussland, og at selskapet tar sterk avstand fra den russiske invasjonen av Ukraina.

– Moelven har kun hatt noen få produkter og leveranser som stammer fra disse landene, skriver de i meldingen.

Moelven opplyser at de er godt rustet for å håndtere den store etterspørselen, og har godt med tømmer på både norsk og svensk side til den kommende produksjonen.

Til tross for rekordtall, er konsernsjefen avventende med tanke på resten av året.

– Vi har gått rett fra pandemi til en urolig verdenssituasjon med krigi Europa, og derfor er det vanskelig å definere en normalsituasjon. Det gjør det vanskelig å si noe klart om tiden framover, sier Kristiansen.

Samtidig som den internasjonale etterspørselen holder seg sterk, tyder mye på at de høye prisnivåene på en hel rekke byggevarer og andre innsatsfaktorer kan prege deler av både forbruker- og proffmarkedet i Skandinavia i negativ retning.

– Vi er midt inne i en kostnadskarusell, som det er vanskelig å se konsekvensene av. Samtidig som Moelven har en sterk inntjening, oppgraderer og investerer bransjen seg internasjonalt. Dette er også et løp Moelven deltar i for å kunne opprettholde konkurransekraften framover, sier Kristiansen i meldingen.

I første kvartal ble Moelven Danmark A/S solgt til Frøslev Træ Holding A/S. Moelven Danmark A/S var totalleverandør av trebaserte produkter til dansk byggindustri, og hadde 20 medarbeidere. Moelven opprettholder fremdeles salget av plater, skurlast og høvlet byggtre gjennom det nyetablerte selskapet Moelven Danmark Sales A/S.