Kristian NakstadChristian Rynning-Tønnesen

- Klimautfordringen åpner store næringsmuligheter

- Klimautfordringene og «det grønne skiftet» gir norsk næringsliv store muligheter hvis vi utnytter dem riktig. Det sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i det statlige energiorganet Enova til Byggeindustrien.

Tirsdag og onsdag er Nakstad vert for nærmere 800 deltakere fra næringsliv, organisasjoner og offentlig virksomhet på den årlige Enovakonferansen i Trondheim. Selv om færre enn for ett år siden (31 prosent i fjor og 25 prosent i år) tror det er mulig å nå myndighetenes ambisiøse klimamål ifølge en meningsmåling som Enova har fått gjennomført i forkant av konferansen, er likevel Nakstad og hans stab optimister.
- Ligger i front
- Det er norsk næringsliv som kan tjene på denne utfordringen fordi vi ligger i front på mange områder. I stedet for å se på alle problemene, må vi heller se på mulighetene «det grønne skiftet» gir, og de er mange, sier Nakstad.

I sitt foredrag som åpnet konferansen, trakk Nakstad fram flere gulleksempler på at norske bedrifter henger med. Blant dem er steinullfabrikken Rockwool i Moss som får over 100 millioner kroner av Enova for å elektrifisere hele produksjonen av steinull. Dermed kan de redusere klimagassutslippene med hele 80 prosent. Nakstad trakk også fram den satsingen på bruk av fornybar energi på transportsektoren, ikke minst til sjøs. Stadig flere av norske ferjer går nå på strøm, eller hybridenergi.

- Innen 2022 skal ikke mindre enn 70 av ferjene på norskekysten drives med fornybar energi, det vi si elektrisitet. Dette viser hvilke store muligheter vi har. Utslippsfri transport er ett av våre viktigste satsningsområder, sa Nakstad i foredraget.

Han viste også til at så sent som mandag var statsminister Erna Solberg (H) på Trondheimsbesøk der hun åpnet den nye batterifabrikken som Siemens har bygd i Trondheim. Denne fabrikken skal i første rekke produsere batterier til elektrisitetsdrevne ferjer, og fabrikken får en årskapasitet på leveranser til opp mot 200 ferjer i året når produksjonen er på topp. I Bergen er det norsk-canadiske selskapet Corvus i gang med å bygge en lignende batterifabrikk.

Nakstad sa i innledningsforedraget at selv om de norske målene er ambisiøse, kan vi ikke gjøre alt selv.

- Vi må våge å prioritere det vi skal satse på, og da peker de maritime næringer og utslippsfri industri seg ut som der vi har mest å hente, sa Nakstad.

Konflikter
På Trøndelagskysten bygges nå Europas største vindparker i regi av Statkraft, mens TrønderEnergi sammen med det tyske selskapet Stadtwerke München i løpet av året skal i gang med å bygge fire nye vindparker, også det i Trøndelag. Flere av prosjektene er møtt med høylytte protester fra naboer og interessegrupper.

Enova gir ingen økonomisk støtte til vindkraft, men Nakstad mener vi trenger mer vindkraft her i landet skal vi klare det «grønne skiftet».

- Bruk av vindkraft må vi se i en større energisammenheng, og ikke bare det vi har bruk for her i landet. Klimautfordringen er tross alt global og ikke lokal, sier Nakstad som likevel forstår de som protesterer.

- All energiproduksjon er forbundet med ulemper, påpeker han, og det er ikke minst vanskelig å sette rett pris på disse ulempene, sier Nakstad til Byggeindustrien.

Også sjefen for Statkraft, administrerende direktør Christian Rynning-Tønnesen var i ilden i dag. Han understreket i sitt foredrag at Statkraft satser globalt på å bli en ledende aktør innenfor fornybar energi. Han sa at innen 2040 vil hele 70 prosent av det som kommer av ny elektrisitetsproduksjon komme fra fornybare kilder, og der vil sol og vind være i særstilling. Statkraft regner med at om vel 20 år vil nærmere en tredjedel av all elektrisitet her i verden komme fra fornybare produksjoner.

- Hvis målet er å fjerne så mye som mulig, helt alt av klimagassen CO2, trenger vi mer elektrisitet. Derfor vil Statkraft fortsatt satse tungt på vindkraft, ikke minst utenlands, sa Statkraftsjefen til Byggeindustrien.

Rynning-Tønnesen var derimot mer vag når det gjelder fremtidig vindkraftutbygging i Norge utover kjempeprosjektet Fosen Vind.

- Vi ser fortsatt på en del nye prosjekter her til lands, men hva det blir til, er for tidlig å si, forteller Statkraftsjefen.