En blid administrerende direktør i Agder Energi Tom Nysted, t.h.) var en av de åtte som mottok pris på Enovakonferansen i går. T.v. konfransier Per Henrik Stenstrøm, og i midlten markedsdirektør Øyvind Leistad i Enova.

Enova deler ut premier for 210 millioner

Åtte store energiprosjekt, alle innenfor el-sektoren, får over 210 millioner kroner i bidrag fra Enova. Det ble kjent på Enovakonferansen som foregår i Trondheim denne uken.

Det var på Enovakonferansen i fjor at Enova utlyste en konkurranse med en samlet premiesum på 200 millioner kroner til selskaper som kunne legge fram innovative løsninger innen energisektoren. Til første del av prosjektet som gjaldt prekvalifisering, kom det inn 33 søknader. Av disse gikk 23 videre i konkurransen fram til man satt igjen med åtte prosjekt der de fleste ble belønnet ed tilskudd på rundt 40 millioner kroner hver.

Enovas markedssjef Øyvind Leistad opplyste da vinnerne ble presenterte på Enovakonferansen tirsdag formiddag at alle de prekvalifiserte prosjektene hadde stort spenn, både geografisk og innholdsmessig, og holder gjennomgående høy kvalitet.

- Vi har i denne prosessen hatt en svært god dialog med aktørene, og fått kartlagt hvor skoen trykker for gjennomføring av store demoprosjekter. Dette har vært en lærerik prosess som har pågått i ett års tid, sa Leistad

De store nettselskapene er godt representert i tilnærmet alle prosjektene. Med seg på laget har de kommuner, fjernvarmebransjen, utviklere, leverandører og bygg- og områdeutviklere.

– Her ser vi at markedsaktører som tradisjonelt ikke snakker sammen, har begynt å gjøre det. Det tror vi kan stimulere til nytenkning og innovative løsninger på tvers av tradisjonelle bransjer og ulike aktører. Dette skal ikke undervurderes, og er en nødvendighet dersom energisystemet skal utvikles i ønsket retning, sier Leistad.

Disse prosjektene får Enova-støtte:

Avinor - Elnett21 (Stavanger)
På Stavanger Lufthavn vil Avinor etablere et mikronett med kraftproduksjon fra sol og vind, batterilagring, effektstyring, anlegg som kan kommunisere med Smartly og ladeløsninger for større fartøy som buss og fly. Prosjektet vil sørge for samarbeid med andre viktige samferdselsaktører og skal dele erfaringer fra prosjektet med andre lufthavner i Avinor for å oppnå visjon om elektrisk luftfart i 2040.

Aktører: Avinor, Stavanger lufthavn, Lyse Elnett, Forus Næringspark, Risavika Havn, Smartly.

Enova-støtte: 40,0 millioner kroner

Smart Energi AS – MikroFlex Fredrikstad
I bydelsområdet Sellebakk i Fredrikstad skal det etableres ca. 1500 nye plusshusboliger i løpet av få år. Prosjektet ser på ulike løsninger for energi- og effektoptimalisering i området, ladeinfrastruktur for elbiler, smart styring av boligene, bruk av batterier og etablering av et mikromarked. Hovedfokuset er på sluttbruker. 

Aktører: FutureHome AS, Bergård Amundsen, Arca Nova AS, Get AS, Smart Energi AS, Defa AS og Pixii AS. Disse har en mindre rolle: Fredrikstad kommune, Multiconsult, Norgesnett AS, Fredrikstad Fjernvarme AS, Becour AS, LCA.no AS, Østfoldforskning AS, Smart Innovation Norway AS, NxTech. AS, Nordic Media Lab AS

Enova-støtte: 35,1 millioner kroner

Fortum Oslo Varme – Furuset
Skal etablere et lokalt lavtemperaturnett på Furuset, som i samspill med et høytemperatur termisk sesonglager utnytter overskuddsenergi fra avfallsforbrenning. Ved å finne nye måter for å utnytte og lagre overskuddsenergi, vil resten av fjernvarmenettet kunne avlastes.

Aktører: Fortum Oslo Varme, Hafslund Nett, JM Norge AS, eSmart Systems, Pixii og Oslo kommune.

Enova-støtte: 36,8 millioner kroner

Entra ASA: Brattørkaia Mikronett - et energipositivt fornybarsamfunn
Et utvalgt område av nettet på Brattørkaia i Trondheim skal defineres som et eget kraftsystem, et mikronett, hvor deltakerne går sammen for å ivareta effektiv lokal ressursutnyttelse på tvers av energibærere, og samtidig øke fleksibiliteten i kraftsystemet. 

Aktører: Entra AS, Trønder Energi, Skanska Norge AS, Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune, Tide AS og NTNU Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk.

Enova-støtte: 7,3 millioner kroner

Agder Energi – Fleksibilitet
Agder Energi Fleksibilitet vil på vegne av Statnett og tre nettselskap gjennomføre prosjektet Norflex som består av ett overordnet demonstrasjonsprosjekt og tre piloter. Bruk av fleksibilitet skal bidra til reduserte nettinvesteringer og sikrere nettdrift. Prosjektet skal bevise nytten av å bruke fleksibilitet ved dimensjonering og drift av både transmisjonsnett og distribusjonsnett, hvordan fleksibilitet kan benyttes ved anstrengte situasjoner i kraftnett og hvordan fleksibilitet kan brukes til å levere systemtjenester.

Aktører: Agder Energi Fleksibilitet AS, Glitre Energi, Møre Nett, Statnett og Nodes.

Enova-støtte: 22 millioner kroner

Smartgridsenteret - Storskala demonstrasjon av fremtidens fleksible og digitale distribusjonsnett
Istedenfor standardløsninger for utvidelse av nett, som utskiftning og økte kabeldimensjoner, vil prosjektet demonstrere ulike løsninger som alene og samlet sett vil redusere behovet for nettutbygging. Prosjektet vil gjennomføre fire demonstrasjonsaktiviteter, som skal demonstrere felles utfordringer og løsninger med stor nytteverdi for det enkelte selskap.

Aktører: Agder Energi Nett AS, BKK Nett, NTE Nett, Hafslund Nett AS, Eidsiva Nett AS, Skagerak Nett AS, Norgesnett AS, Smartgridsenteret, Epos Consulting AS og NTNU Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk.

Enova-støtte: 25,1 millioner kroner

Troms Kraft AS – Senja
Troms Kraft Nett ønsker å gjennomføre en storskala demonstrasjon av smart infrastruktur som styrker forsyningssikkerheten lokalt i sårbare distribusjonsnett. To små tettsteder på Senja i Troms er valgt som cases fordi de har begrenset overføringskapasitet av elektrisk kraft og som samtidig er sårbare ved avbrudd.

Aktører: Troms Kraft Nett AS, Enfo AS, Eaton Electric AS, Powel AS, Solbes AS, Nodes AS, Troms Kraft Produksjon, Ishavskraft AS ogSjømatklyngen Senja AS.

Enova-støtte: 38,7 millioner kroner

Skagerak Nett AS – Storskala uttesting av forbrukerfleksibilitet
Skagerak Nett ønsker sammen med fem partnere å gjennomføre en storskala demonstrasjon av mikronett i Vestfold. Prosjektet vil styrke forsyningssikkerheten lokalt og samtidig vise nytteverdien av fire ulike tiltak hos sluttbruker. Forsyningssikkerheten styrkes gjennom demonstrasjon av ny teknologi, digitale løsninger og forretningsmodeller som utnytter fleksibiliteten i energisystemet.

Aktører: Skagerak Nett AS, Sintef Energi AS, Horten kommune, Vestfold FK, Aidon og Format Eiendom.

Enova-støtte: 5,3 millioner kroner