Randselva bru på 600 meter utgjør hoveddelen av den første av to totalentrepriser-kontrakter i prosjektet som CCCC ville ha mer informasjon om. Illustrasjon: Multiconsult

Kinesiske CCCC med stor delegasjon på E16-prosjekt

China Communications Construction Company (CCCC) har for lengst vist interesse for det norske markedet, men foreløpig har de ikke vunnet kontrakter. Torsdag var entreprenøren påmeldt med åtte personer på tilbudsbefaring på E16 Eggemoen-Olum.

Prosjektleder Åge Brudeseth i Statens vegvesen biter seg merke i interessen fra Kina. Arkivfoto: Truls Tunmo

Den første slaget i prosjektet står om strekningen Eggemoen – Åsbygda, som primært omfatter byggeingen av den 600 meter lange Ranselva bru.

Totalt skal det bygges over en kilometer bruer i prosjektet på til sammen 12,4 kilometer.

– Vi biter oss merke i at det er interesse fra Kina, og det er kanskje naturlig at de synes dette prosjektet er interessant i og med at vi skal i gang med et stort bruprosjekt på den første entreprisen. De er jo store innenfor brukonstruksjon. Men vi er veldig bevisste og klare på at all kommunikasjon i prosjektet, både nå og senere, går på norsk, sier prosjektleder for E16 Eggemoen-Olum, Åge Brudeseth i Statens vegvesen til Byggeindustrien.

Ikke tolk

Til tross for at både torsdagens befaring og informasjonsmøte foregikk med norsk språk og norske foiler, hadde den statseide kinesiske entreprenøren ikke med seg egen tolk.

– Nei, men jeg tror de hadde med seg en samarbeidspartner som muligens hjalp dem med språket. Presentasjonen vi holdt inneholder uansett en del av de konkrete entreprisene vi skal i gang med, og den får de tilgang til på lik linje med alle de andre deltakerne. I tillegg gir jo disse tilbudsbefaringene en mulighet til å mingle, sier Brudeseth.

Uvanlig mange

CCCC er åpenbart svært interessert i det norske markedet. Her under møter med Statens vegvesen og Ferjefri E39-prosjektet i fjor sommer. Foto: Statens vegvesen

Mens de andre entreprenørene og rådgiverne som var med på tilbudsbefaringen var påmeldt med en til tre personer hver, var delegasjonen fra Kina altså betydelig større med åtte påmeldte.

– Jeg er usikker på om alle som sto på deltakerlista faktisk var der. Men de var vel i alle fall fire-fem stykker.

– Er det uvanlig å stille med så mange i denne fasen?

– Nå har jeg ikke gjennomført så mange møter av denne typen, men jo, det er vel litt uvanlig at så mange møter opp fra en aktør.  Men jeg tror ikke de kommer ens ærend fra Kina bare for å møte oss. Det var jo nylig et stort felles leverandørmøte i Oslo med Statens vegvesen, Bane NORo g Nye Veier som det kan tenkes de har vært interessert i, sier Brudeseth.

CCCC er også blant de prekvalifiserte til å bygge ny E39 Kristiansand-Mandal for Nye Veier.

Veien videre

Blant de andre aktørene som deltok på tilbudsbefaringen for prosjektet E16 Eggemoen-Olum finner vi blant andre representanter fra Veidekke Entreprenør, Implenia, PNC Norge og Skanska.

Ifølge Brudeseth blir det nå først lagt opp til en prekvalifiseringsrunde, og planen er å lyse ut den første totalentreprisen på prosjektet i første halvdel av mai.

– Vi håper å ha fått prekvalifisert i løpet av juni måned, slik at vi sitter igjen med tre tilbydere som vi kan gå videre med i dialog- og tilbudsfase. Vi er fornøyd med at rundt 30 stykker møtte opp på tilbudsbefaringen, og det var en fin blanding av rådgivere og entreprenører, sier Brudeseth.

2,7 milliarder

E16 Eggemoen-Olum er en av to delstrekninger ved utbyggigen av ny E16 mellom Nymoen og Eggemoen i Oppland og Buskerud. Delstrekningen omfatter 12,4 kilomter ny E16 som skal stå ferdig i 2021, og strekningen bygges som tofeltsvei med forbikjøringsfelt i begge kjøreretninger og fysisk midtdeler.

Statens vegvesen har en styringsramme i prosjektet på 2,7 milliarder kroner, og ifølge Vegvesenet utgjør byggeherrekostnaden 20-30 prosent, mens resten er byggekostnader.

På bransjemøtet informerte også Statens vegvesen om den videre utbyggingen av rv. 4 i Hadeland. Strekningene Roa-Gran grense, Jaren-Amundrud og Almenningsdelet-Lygnabakken er ifølge Vegvesenet planlagt startet opp i 2019 og 2020, forutsatt vedtak i Stortinget om finansiering og utbygging. Det skal også lyses ut egne kontrakter for gjennomføringen av støytiltak i Lunner og Gran kommune.

Kinesiske veibyggere i Norge

Gjennom en rekke artikler har Byggeindustrien skrevet om regjeringens og norske veimyndigheters kontakt med den kinesiske storentreprenøren China Communications Construction Company og de to storbankene Industrial and Commercial Bank of China og China Development Bank som ser mot Norge og norske samferdsels- og infrastrukturprosjekter.

Byggeindustrien har også fulgt konkurransen om Beitstadsundbrua i Trøndelag tett. Der endte Sichuan Road and Bridge Company til slutt opp som entreprenør etter en omstridt anbudskonkurranse.