Geir Pollestad fra Senterpartiet leder næringskomiteen på Stortinget. Han er bekymret over kinesiske entreprenører i Norge. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Sp er redd norsk beredskap svekkes med kinesiske veibyggere

Leder i næringskomiteen på Stortinget, Geir Pollestad (Sp), etterlyser en gjennomgang av hvem som styrer og bygger norsk infrastruktur.

– Sikkerhet og beredskap er en problemstilling regjeringen må ta på største alvor når de inviterer kinesiske veibyggere inn i Norge. Spørsmålet er hvorvidt regjeringen har gjort seg tanker rundt disse spørsmålene. Har de ikke det, er det alvorlig, mener Geir Pollestad (Sp) som leder næringskomiteen på Stortinget.

Mandag stilte han spørsmål til næringsminister Monica Mæland under Stortingets finansbudsjett-debatt om regjeringens rolle i møtene mellom den kinesiske storentreprenøren China Communications Construction Company (CCCC) og norske veimyndigheter.

Pollestad frykter i likhet med Arbeiderpartiet at fiskeeksport til Kina er en del av bildet med kinesiske veibyggere på full fart inn i Norge.

– Ja, det er viktig med markedstilgang for norsk fisk rundt omkring i verden, men ikke for enhver pris. Stortinget må i det minste vite hvilke vurderinger som ligger bak, sier Sp-politikeren.

– Pådrar oss sårbarhet

Men Pollestad mener det ikke bare er næringspolitiske interesser man må ta hensyn til når kinesiske entreprenører skal bygge vei i Norge.

Også sårbarhet og sikkerhet må tas med i vurderingene.

– Det ene handler om at beredskapen i Norge bygges ned dersom norsk anleggskompetanse forsvinner. I en kritisk situasjon er jo det å bygge bruer og veier svært sentrale for nasjonen.

– Det andre handler om hvorvidt vi greier å stille strenge nok krav til å sikre at kinesiske entreprenører bygger bruer og veier med den kvaliteten som norsk klima tilsier. Vi bør ha en gjennomgang av hvem som styrer og bygger norsk infrastruktur, sier Pollestad og peker på at også veisystemet blir mer og mer teknologisk.

– Når vi vet at kinesiske Huawei allerede leverer en god del av mobilnettet vårt, er det godt mulig å se for seg at vi her pådrar oss sårbarhet, sier Pollestad.

– Massivt inntog

Han mener regjeringen må spille med åpne kort.

– Dersom vi skal åpne opp for massivt inntog av kinesiske bedrifter for å løse oppgaver i Norge, så krever det en omfattende debatt om hva det betyr for norsk næringsliv sin konkurransekraft og hvordan det vil påvirke arbeidsmarkedet i Norge – både når det gjelder HMS-standarder og lønns- og arbeidsvilkår. Jeg blir veldig skeptisk når regjeringen delvis holder tilbake informasjon. Dette må vi ha åpenhet og diskusjon rundt, sier Pollestad.

Byggeindustrien har vært i kontakt med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp), men han ønsker ikke å uttale seg.

I en større artikkelserie har Byggeindustrien skrevet om regjeringens og norske veimyndigheters kontakt med den kinesiske storentreprenøren China Communications Construction Company og to kinesiske storbanker som ser mot Norge og norske samferdsels- og infrastrukturprosjekter. Sakene kan du lese her.