Illustrasjonsfoto: Terje Bendiksby / NTB
Illustrasjonsfoto: Terje Bendiksby / NTB

Jenteandelen øker i guttedominerte utdanninger

Flere jenter velger utdanninger som tradisjonelt har hatt flest gutter: elektro og datateknologi og teknologi- og industrifag. Færre søker helse- og oppvekstfag.

Søkertallene til videregående opplæring skoleåret 2023–2024 viser at 51 prosent av søkerne nå har yrkesfag som førsteønske. Helse- og oppvekstfag er fortsatt det yrkesfaglige utdanningsprogrammet med flest søkere, men etter flere år med vekst, er det nå færre søkere. Det er i år 1.700 færre søkere enn det var i 2020.

– Ungdom følger i stor grad tradisjonelle kjønnsmønstre når de søker videregående opplæring. De siste årene ser vi imidlertid at flere jenter velger fag som tradisjonelt har vært dominert av gutter, sier Irene Hilleren, avdelingsdirektør for statistikk og dataforvaltning i Utdanningsdirektoratet, i en pressemelding.

I et flertall av fylkene har antall søkere til yrkesfag økt de siste årene, men i Oslo har utviklingen gått motsatt vei. Her søker kun 25 prosent yrkesfag.