Illustrasjonsfoto: Tuva Skare

Illustrasjonsfoto: Tuva Skare

– Bransjen trenger at enda flere søker seg til våre fag

– Det er supert at flere unge søker seg til bygg- og anleggsfagene. Vi håper denne økningen fortsetter sier administrerende direktør Heikki Eidsvoll Holmås i EBA.

Onsdag går søknadsfristen ut for om lag 74.000 ungdommer til å søke seg til Vg1 på videregående skole, enten til yrkesfaglige utdanningsprogram eller til studieforberedende utdanningsprogram.

– De siste årene har vi sett en dreining i antall ungdommer som søker seg til yrkesfag versus studieforberedende. Det er et stort behov for fagarbeidere i årene som kommer, både gutter og jenter, og vi har bra med lærlingeplasser, sier Holmås i en pressemelding.

I 2022 var det 2.300 flere søkere til yrkesfaglige utdanninger enn til studieforberedende utdanninger på Vg1. Dette underbygges av tall fra SSB og fra NHOs kompetansebarometer. Nesten halvparten av bedriftene som har svart på NHOs kompetansebarometer for 2022 oppgir at de har behov for personer med bachelor- eller masterutdanning, samt fagskole.

Heikki Eidsvoll Holmås
Heikki Eidsvoll Holmås

EBA-lederen peker videre på at man i løpet av de tre siste årene har sett en positiv økning i antall kvinner som søker seg til Vg1 bygg- og anleggsteknikk, fra 352 til 495, som er en økning på 40,63 prosent.

– Bransjen trenger at enda flere søker seg til våre fag. Vi gleder oss over at stadig flere jenter synes bygg- og anleggsbransjen er attraktiv og håper på at antallet jenter som ser mulighetene som ligger i å jobbe i Norges største fastlands- og distriktsnæring fortsetter å øke. Har du lyst til å bidra til at Norge løser strømkrisen og kutter klimagassutslipp, så er det bygge- og anleggsbransjen du skal søke deg til, mener den tidligere bærekraftsjefen.

Bygge- og anleggsnæringen sysselsetter i dag rundt 250.000 mennesker og skal både rekruttere og utvikle fremtidens arbeidskraft.

Tall fra Utdanningsdirektoratet forrige uke viser at det er flest nye lærlinger innen bygg- og anleggsteknikk, og at nær ni av ti søkere innen bygg- og anleggsteknikk fikk lærekontrakt og at ni av ti nyutdannede fagarbeidere innen bygg- og anleggsteknikk er i arbeid.

Lørdag 15. april er siste søknadsfrist til fagskoler, universitet og høyskoler.

– Hvis du er usikker på om yrkesfaglig utdanningsprogram er det rette for deg, så er det flere veier til jobb i bygge- og anleggsnæringen. Etter fullført og bestått treårig studieforberedende utdanningsprogram, kan du søke på inntak til en treårig bachelorutdanning for å bli bygg- eller anleggsingeniør, eller en femårig masterutdanning for å bli sivilingeniør innen bygg eller anlegg, sier Holmås.

Til informasjon er EBA eier av Bygg og Anlegg Media AS som er utgiver av Byggeindustrien/bygg.no. Byggeindustriens redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette.