Veidekke har nettopp avsluttet en seks ukers reise i Norge på langs der de har snakket med rundt 2.100 ungdommer. F.v.: Asfaltarbeider Maria Seljesæther, HR-direktør Gro Hege Haraldsen Nordbye og maskinkjører Endre Østbø i Veidekke Infrastruktur. Foto: Veidekke

Veidekke har nettopp avsluttet en seks ukers reise i Norge på langs der de har snakket med rundt 2.100 ungdommer. F.v.: Asfaltarbeider Maria Seljesæther, HR-direktør Gro Hege Haraldsen Nordbye og maskinkjører Endre Østbø i Veidekke Infrastruktur. Foto: Veidekke

– Tradisjonelle kjønnsroller begrenser jenters skole- og utdannelsesvalg

Veidekke har nylig vært på Norgesturné og møtt ungdommer på 40 skoler fra Larvik i syd til Kirkenes i nord. De peker på at tradisjonelle kjønnsroller begrenser særlig jenters skole- og utdannel­s­esvalg, men i langt mindre grad i Midt- og Nord-Norge enn på Østlandet.

– Vi har akkurat avsluttet vår seks ukers reise Norge på langs der vi har snakket med rundt 2.100 ungdommer på en rekke ungdomsskoler og videregående skoler. Det som møtte oss var at påfallende mange flere jenter i Midt- og Nord-Norge var positive og interesserte i bygg- og anleggsbransjen, enn det jentene var på Østlandet, sier Gro Hege Haraldsen Nordbye, HR-direktør i Veidekke, i en pressemelding.

I februar har Opinion på oppdrag av Veidekke gjennomført en undersøkelse blant studie­veiledere på landets ungdoms­skoler om elevenes utdanningsvalg. Denne viser at 55 prosent av rådgiverne mener at elevenes holdninger til kjønnsroller er begrensende for deres valg av utdanning. Tilsvarende tall for foreldrene er 52 prosent.

HR-direktør Gro Hege Haraldsen Nordbye i Veidekke. Foto: Veidekke

HR-direktør Gro Hege Haraldsen Nordbye i Veidekke. Foto: Veidekke

– Undersøkelsen viser også betydelige geografiske forskjeller i hva rådgiverne svarer. 67 prosent på Vestlandet, 67 prosent på Sørlandet og 59 prosent på Østlandet mener at elevenes holdninger til kjønnsroller er begrensende, mens bare 38 prosent mener det samme i Nord- og Midt-Norge, inkludert Nord-Vestlandet. Disse tallene støtter inntrykket Veidekke sitter igjen med etter møtene med alle jentene de siste seks ukene, skriver selskapet.

– De siste årene har stadig flere ungdommer valgt yrkesfag generelt og bygg- og anleggs­teknikk spesielt, det gjelder også jentene. Opinions undersøkelse viser at 30 prosent av rådgiverne tror enda flere jenter vil velge bygg- og anleggsteknikk i år enn toppåret 2022. Det er vi svært godt fornøyde med for jentene er fortsatt i stort mindretall, fortsetter Haraldsen Nordbye.

– Norge trenger mange tusen nye fagarbeidere i årene som kommer. Skal ungdom velge den yrkesfaglige utdannelsen de er best egnet til, må vi gjøre noe med holdningene til kjønns­roller både blant ungdom og deres foreldre. Det er like viktig å få de best egnede guttene til å velge helse­fag som egnede jenter til å bli maskinførere eller betongarbeidere, legger hun til.