Grete Aspelund. Foto: Pixel & Co

Grete Aspelund. Foto: Pixel & Co

Innlegg: Kvinner har alle muligheter i bygg og anlegg

Vi ønsker oss flere og her er min 5-punktsliste for å få det til.

Innlegg av:

Grete Aspelund, Head of Business Area NCC Industry.

Jeg er så heldig å være del av en bransje som bygger og vedlikeholder vår varige felles infrastruktur som veier og jernbaner, skoler og sykehus, kontorer og boliger. Ja, omtrent alt menneskebygget du kan se rundt deg. Vi er Norges største fastlandsnæring, og alt vi driver med har stor betydning for dagliglivet til oss mennesker. Vi er også svært viktige for å nå de ambisiøse klimamålsettingene vi har satt oss både i Norge og i verden for øvrig.

Vi løser altså daglig små og store utfordringer, i en spennende hverdag. Men det er en utfordring vi ikke har løst!

Det er for få kvinner som ønsker seg til vår bransje. Og akkurat det er egentlig litt underlig. Fordi de kvinnene vi er så heldig å ha i våre rekker lykkes, er høyt verdsatt og trivselen er høy. Det er altså ingen gode grunner til at ikke vår bransje skal være like attraktiv for både kvinner og menn.

Og skylden for det tror jeg ligger på flere. Vi som bransje må gå i oss selv, og holdninger og strukturer i samfunnet må endres hvis vi skal lykkes med å tiltrekke oss flere kvinner.

For å starte på toppen, så vet vi at det er helt avgjørende at virksomheter setter klare mål for sitt arbeid med mangfold og inkludering, og jobber målbevisst med konkrete tiltak. Det må rett og slett være en det av målkortet.

Virksomheter må også bli bedre på å skape gode forbilder og bygge inkluderende nettverk. På den måten skapes det et arbeidsmiljø vi ønsker å være en del av. Min erfaring er at der hvor det arbeider kvinner som er synlige rollemodeller, kommer flere kvinner. Slik utvikler vi kultur for bedre kjønnsbalanse.

Vi som allerede er en del av bransjen må bli mye flinkere til å vise frem mulighetene som finnes og gjøre det attraktivt for andre kvinner. Særlig viktig er det å nå ut til unge som står på terskelen til å velge utdanning og retning, enten det er innen yrkesfag eller studiespesialisering og høyere utdanning.

Men det er også andre deler av samfunnet som må endre holdning og adferd. I dag tenker lærere, rådgivere og foreldre altfor tradisjonelt. Særlig vil jeg oppfordre rådgivere i ungdoms- og videregående skole til å komme ut og oppdatere seg på arbeidslivet. Alle våre arbeidsoperasjoner krever høy kompetanse innen sitt fagområde, teknisk interesse og solide ferdigheter. Og til alle foreldre som gir sine barn gode råd, denne bransjen har et hav av muligheter. Våre barn og ungdommer må tidlig oppmuntres til å velge det som passer dem best. Det skaper skolemotivasjon, livsmestring og trivsel.

Av strukturelle endringer vil jeg etterlyse tiltak fra skolepolitikere, som jeg vil oppfordre til å bidra til å bygge ned gjerdene mellom yrkesfag og studiespesialisering. Mange av våre unge fagarbeidere forteller at de har stor interesse for matematikk og realfag, men ikke får mulighet til å velge f.eks. matematikk R1 og R2 og fysikk 1 på videregående. Hvis man da senere ønsker å bygge på med studiespesialisering blir veien ofte for lang for mange til ingeniørstudier. Da mister vi tidlig mange talenter som heller velger en annen karriere.

Dette er et leserinnlegg og meninger i innlegget står for forfatterens regning.