Byggingen av E39 Eiganestunnelen startet i 2014 og kontrakten hadde en verdi på rett over to milliarder kroner. Arkivfoto
Byggingen av E39 Eiganestunnelen startet i 2014 og kontrakten hadde en verdi på rett over to milliarder kroner. Arkivfoto

Høyesterett avviste anke – staten må betale entreprenør etter langvarig rettsstrid

Staten ble dømt til å betale entreprenør 400 millioner kroner i lagmannesretten, og anket saken til Høyesterett. Nå er anken om Eiganestunnelen i Stavanger enstemmig avvist av ankeutvalget.