Simen Andresen (fra venstre), Frederico Valente og Sarah Müller i Imerso vil blant annet bruke sitt BIM-baserte program til å se inni vegger.

Håndholdt BIM-teknologi kan gi røntgensyn

Ved hjelp av neste generasjons mobiltelefoner og et norskutviklet program for 3D-scanning vil fremtidens byggeplass kunne gjøres digital på en helt ny måte.

Den norske start-up-bedriften Imerso er kun måneder fra å slippe programvare for fullstendig 3D-scanning av bygg til bruk i BIM-modeller.

I det som kalles «Gründergarasjen» i det gamle terminalbygget på Fornebu er det nå små nyoppstartede bedrifter som tar av. Inspirert av miljøene som ga oss innovative teknologigiganter som Tesla, Apple og Facebook, er teknologiklyngen på Fornebu designet for å bringe frem det neste nye stjerneskuddet.

Foto: Imerso

– I Silicon Valley har man nå begynt å jobbe mot byggesektoren. Sverige har lenge vært et mer modent marked for start-ups enn Norge, men dette er i ferd med å endre seg, sier Frederico Valente til Byggeindustrien.

Ser fremover

Valente er leder og grunnlegger av den norske start-up-bedriften Imerso, som er i ferd med å slippe et helt unikt verktøy for BIM.

Ved hjelp av neste generasjons smarttelefoner skal man allerede i år kunne hente inn detaljert 3D-scanninger av byggeplass, som igjen kan mates inn i BIM for å modellere basert på digitale målinger.

Sammen med medgrunnleggere Sarah Müller og Simen Andresen forteller Valente at mulighetene er mange når denne typen scanning blir tilgjengelig for lav pris og med lav terskel.

– I dag ville en digital scan fra byggeplass ha kostet flere titalls tusen dollar, og det ville ha tatt flere uker å først få inn et oppmålingsteam, scanne og deretter hente ut mange terrabyte med data. Snart vil hvem som helst raskt kunne gå inn og gjøre dette, sier han.

Valente understreker at man ennå ikke er på det punktet med moderne mobilteknologi at man får samme millimeterpresisjon som med avansert måleutstyr, men ettersom teknologien modnes, vil vi oppnå en nøyaktighet med noen få millimeters feilmargin.

− Vi har utviklet produktet vårt for den kommende generasjonen smarttelefoner. Snart vil det nødvendige utstyret være så allment tilgjengelig at alle vil kunne gjøre byggeplasscanner, sier Müller.

Digitalt øyemål

Og teknologigründerne mener lett tilgjengelige 3D-scanner vil kunne bidra til å effektivisere norsk byggenæring betraktelig. Spesielt ved rehabiliteringsprosjekter hvor man vil lage en modell av det eksisterende bygget, vil muligheten til å mate faktiske 3D-målinger rett inn i BIM-modellen la arkitekten gjøre jobben både raskere og mer nøyaktig enn ved manuelle målinger.

− Hvis man skal måle opp hele interiøret av en bygning med laser og målebånd, mister man nøyaktighet, man ender opp med veldig kaotiske notater, og ofte må man gå tilbake igjen for å måle på nytt. Buer og kurver er så godt som umulige å måle på en god måte. Med 3D-scanning, kan arkitekten bare gå inn og ta en slags film av bygget. Allerede bruker man jo bilder for å dokumentere, men man kan ikke ta gode mål fra et bilde, sier Valente.

Røntgensyn

Et annet spennende bruksområde som kan følge av lett tilgjengelige 3D-scanninger, er muligheten til å legge inn as-built-informasjon i BIM-modellen. Mens en såkalt 4D-modell viser den planlagte fremgangen i et prosjekt, vil kontinuerlige målerunder gi et eksakt bilde av den faktiske fremgangen, synliggjøre de faktiske avvikene fra planmodellen, samt gjøre nye spennende verktøy tilgjengelige.

− Hvis vi for eksempel lager en applikasjon til programmet for å se modellen gjennom såkalte Virtual Reality- eller Augmented Reality-briller, vil man kunne se på en vegg akkurat hvor rørene går inni den. Ikke bare hvor de er planlagt, men hvor de faktisk er, sier Valente.

Allerede har selskapet lekt med de forskjellige mulighetene som kan åpne seg hvis man begynner å ta i bruk 3D-scanning som dokumentasjons- og planleggingsverktøy. Blant annet vil stadig oppdatert 3D-informasjon gjøre det mulig å ettergå fremdriften på et prosjekt fra hvor som helst i verden. Skader og avvik vil også kunne dokumenteres på en måte som gjør det mulig å måle og sammenligne skanner tatt for eksempel før og etter transport.

Ser potensialet

Arkitektkontor Grape Architects har vært testpilot for Imerso i en prøveperiode på tre måneder. Arkitekt Arne Folkestad Bjelland mener mobilbasert scanning vil bli et viktig verktøy for arkitektene i fremtiden.

– På generell basis tenker jeg at vi nå er inne i en tid hvor det er en utrolig teknologisk utvikling. Bare her på kontoret merker vi det godt, med innføringen av stadig nye verktøy. Nå har vi jo holdt på med punktscanning i lang tid, men selskaper som Imerso utfordrer nå hvordan man tenker om dette. Vi ser absolutt et kjempepotensial, sier han til Byggeindustrien.

Bjelland har testet Imersos program på rehabiliteringen av et kontorbygg i Oslo, og mener konstant tilgang til denne typen data blant annet vil gi mye bedre forståelse av mulighetene og begrensningene ved å foreta scanninger.

– Dette er kjempenyttig. Hvis Imerso klarer å levere det produktet de håper å levere, med den nøyaktigheten og den brukervennligheten de sikter på, vil dette være noe vi vil bruke daglig, slår han fast.