Lars Chr. Fredenlund, adm. direktør i coBuilder AS.

ÅpenBIM og PDT-er gir ett felles og universelt språk

Dårlig kommunikasjon kan medføre alvorlige byggefeil, personskader og store ekstrakostnader. Snart lanseres et verktøy som skal sørge for at alle alltid snakker samme språk.

Rundt om i hele verden pågår mange byggeprosjekter hvor mange ikke snakker samme språk.

– Om du bestiller en dør, er det i gjengs oppfatning på norsk inkludert dørkarmer, men på engelsk blir du stående der med kun et dørblad uten karm – da skulle du ha bestilt «a door set» og ikke bare «a door», illustrerer Lars Chr. Fredenlund, adm. direktør i coBuilder AS.

Product Data Templates (PDT)

Byggevarer selges mer og mer på tvers av landegrensene. Det er av den grunn et behov for ett felles, entydig språk alle kan enes om. En nøkkel til dette, er en felles mal for produktdokumentasjon, Product Data Templates (PDT). Med universale PDT-er i BIM-prosjektet kan alle forstå hva man snakker om, uavhengig av språk.

Angivelse av «brannegenskap» i ett verktøy kan være «brannmotstand» i et annet, og uttrykkes også ulikt i forskjellig programvare som Revit, Archicad, Bentley og så videre, samt i det åpne formatet IFC.

– I en internasjonal kontekst er det en utfordring at det ikke bare skal oversettes fra et dataspråk til et annet, men også forskjellige skriftspråk. Derfor er det utviklet en ordbok basert på ISO 12006-3: BuildingSMART Data Dictionary (bSDD) er en av tre standarder som BuildingSMART Internasjonal arbeider med. Dette biblioteket kan ses som en koblingsboks der man knytter sammen termer, egenskaper og klassifiseringer for å definere hva man snakker om. BuildingSMART Data Dictionary er et sett med regler som definerer og linker sammen ting som betyr det samme og kobler enighet i begreper. På den måten kan man beholde sitt eget skrift- og programvarespråk, og fremdeles forstå hva det snakkes om. Sammenhengen mellom dem, forblir uendret uavhengig av språk, slik at man tidlig unngår misforståelser. Det blir fra starten av helt klart om det bestilles et dørblad eller dørsett, og man forstår hva man prater om selv om man bruker ulike språk, forteller Fredenlund.

En universalnøkkel

Ved bruk av standardiserte Product Data Templates (PDT) vil man kunne oversette og distribuere informasjon om produkter på tvers av land, systemer og programvare. Når data fylles inn i en PDT, får man en PDS ((Product Data Sheet) for et spesifikkt produkt. PDT er løsningen for å sikre enighet mellom aktører om hva som skal leveres av data til hvilken tid.

– Poenget er å gå vekk fra PDF-dokumenter og over i PDT-datasett, der man i de ulike fasene i et byggeprosjekt kan definere egenskaper i bestillingen, enten generisk eller spesifikt for et produkt eller et system. Det er også viktig at datasettene kan brukes og forstås i all utbredt programvare. Å benytte bSDD i arbeidet med å lage en PDT gir flere fordeler. I ProductXchange finner man i dag såkalte «Product Data Sheet», som benyttes i en byggeprosess til for eksempel beregninger av miljøpåvirkning eller sjekke garantitider. Hva denne inneholder er definert i en PDT. Der fastsetter byggherre blant annet hva som skal leveres når. Angivelsene kan enten være generisk – ikke et spesifikt merke – eller konkrete produkter. Da blir bSDD en koblingsboks slik at alle forstår hva man snakker om uavhengig av språk, forklarer Fredenlund.

Utnytter potensialet

I Europa utvikles det nå standardiserte måter å etablere Product Data Templates, slik at disse kan brukes alle land imellom. Det medfører besparelser for produsenter, som på en effektiv måte kan distribuere og markedsføre sine produkter coBuilder har satset mye på dette og har fullt og helt integrert alle sine systemer, og aktivt er med på å legge inn egenskaper og termer inn i bSDD.

– Vi åpner fremover en ny verden av muligheter for produsenter gjennom løsningen gobim.com, avslutter Fredenlund.