– Klasseskille på vei i byggemarkedet

– Et tiltagende klasseskille er på gang i markedet til byggevareindustrien, og det vil trolig bare forsterke seg, konstaterer administrerende direktør Øyvind Skarholt i Byggevareindustriens forening.

Han sikter til den digitale utviklingen i byggenæringen:

– Det blir et større og større skille i markedet mellom de som prioriterer og lykkes og de som ikke lykkes med digitalisering. Gode driftere har ofte god struktur og orden som igjen gir bedre mulighet for integrasjon og digitale løsninger, sier han i en pressemelding.

Enormt potensial

Skarholt mener at potensialet ved digitalisering er enormt byggenæringen sett under ett. I Danmark viser en rapport at mens hver fjerde virksomhet i næringslivet totalt sett som omsetter ved e-business, er tilsvarende i byggenæringen der bare hver tiende bedrift.

– Vi har ikke noen slik oversikt i Norge men det er grunn til å tro at det står like dårlig til her, ifølge Skarholt. Industrien er veldig oppmerksom på at nye aktører og løsninger kan komme, slik at markedet virkelig kan åpne seg gjennom digitalisering.

På Byggevaredagen 21. april

Digitalisering er et mangslungent begrep som kan dekke alt fra netthandel til elektroniske handelsmeldinger, driftsstøttesystemer, BIM og dokumentasjonsløsninger for å nevne noe. På Byggevaredagen 21.april settes søkelyset nettopp på digitalisering. Her er invitert både teoretikerne og praktikerne – de som har tatt steg og gjort noe til å gi innblikk.

Ifølge Skarholt opplever industrien nå at det er aktører som begynner å få forsprang i dette kappløpet, mens andre står igjen på stasjonen. En indikator er bruk av elektroniske meldingsformater som man har jobbet med å implementere i flere år. Her svinger det fra nær 100% elektronisk utveksling til 0%. – Ute i driften er det også store variasjoner og man blir nesten litt nostalgisk når man fortsatt får håndskrevne kvitteringer (med gjennomslag) på utleverte byggevarer i 2016, sier han.

Også blant de utførende er det også variasjoner, men ikke med den samme modning. I selve byggeprosessen begynner bruken av åpen BIM å bre seg ut. Det kan likevel synes som om det er fortsatt et stykke til at man her klarer å hente effekt ut i selve byggeriet, konstaterer Skarholt.