Europeiske eksperter om verdien av BIM-standarder

Hvorfor er BIM-standarder viktig for den europeiske byggeindustrien og for digital samhandling i Europa? Ekspertene svarer Standard Norge.

I anledning det årlige møtet i CEN-komiteen for BIM (bygningsinformasjonsmodellering) som ble holdt i Oslo i februar 2016 intervjuet Standard Norge en rekke europeiske eksperter. De forteller hvorfor BIM er viktig for den europeiske byggeindustrien, hvordan felles BIM-standarder bidrar til digital samhandling i Europa og hvorfor de har engasjert seg i standardisering.

Intervjuene er gjort med komitélederen, Øivind Rooth fra Direktoratet for byggkvalitet, lederen for buildingSmart International, Richard Pietri, og lederne for fire ulike arbeidsgrupper, Richard Waterhouse (England), Thomas Liebich (Tyskland), Pieter Kompolscek (Østerrike) og Roland Dominicki (Frankrike).

Se de andre videoene her