Per Eirik Silseth blir direktør for handels og næringsbygg i HRP. Foto: HRP.
Per Eirik Silseth blir direktør for handels og næringsbygg i HRP. Foto: HRP.

Han skal lede ny HRP-satsing

Regiondirektør Per Eirik Silseth går inn i en nyopprettet stilling som direktør for handels og næringsbygg i HRP.

Stillingen Silseth går inn i skal ha et nasjonalt ansvar for tjenester rettet mot handels og næringsbygg i Norge, opplyser HRP i en pressemelding.

Ifølge administrerende direktør Jan Arild Kingswick har selskapet de siste årene opplevd en stigende etterspørsel i dette segmentet.

– Dette skyldes nok i stor grad den kompetansen og erfaringer Silseth hadde med seg da han startet i HRP. En kompetanse som vi god HRP-maner ønsker å utnytte også nasjonalt, sier han.

Silseth kom til HRP fra NorgesGruppen eiendom i 2019 og har bred erfaring fra utvikling og bygging av både handels- næring og større industribygg. Han har de siste årene vært regiondirektør for Møre og Romsdal.

Silseth skal fortsatt ha base i Molde, men vil gjennom HRPs 26 kontorer i hele landet, rette tjenestetilbudet mot handels og næringsbygg over hele Norge.

– Utfordringene og problemstillingene man møter er ofte de samme i prosjekter. Derfor vil en kunne få stor verdi av spesialisering på dette området, for å sikre våre kunder riktige beslutninger og god gjennomføring og gode sluttprodukter, sier Silseth.