- Dette er i stor grad forslag fra næringen som nå kan bli satt ut i live, sier BNL-sjef Jon Sandnes. Per Jæger i Boligprodusentens Forening til venstre.

- Gode forslag fra Sanner

Regjeringenes forslag til endringer av planprosessen vil gi raskere boligbygging og kortere byggesaksbehandling. – Dette er gode forslag som vil gi effekt hvis kommunene følger opp i praksis, sier Jon Sandnes i Byggenæringens Landsforening.

- Dette er i stor grad forslag fra næringen som nå kan bli satt ut i live, sier han.

BNL er imidlertid usikker på effekten av regjeringens endring i bestemmelsen om at "urealistiske" private planinitiativ skal kunne avvises allerede ved oppstartsmøte.
– Slik vi leser endringen vil dette kunne føre til mer bruk av skjønn og forskjeller i saksbehandlingen mellom kommuner og mellom saksbehandlere. Det er viktig at det er tydelige kriterier som legges til grunn for hva som anses som "urealistisk" sier Sandnes.

Forslaget fra arbeidet med rapporten "Enkelt å være seriøs" om sentral godkjenning for planforetak er tatt inn, og vil kunne bidra til å sikre god kvalitet på planarbeidene.
- Det er imidlertid nødvendig å stille tydelige krav om formell kompetanse. Når regelverket forenkles blir høy kompetanse enda viktigere for å oppnå et godt planarbeid. Det er avgjørende at det kobles kompetansekrav til denne godkjenningen, sier Sandnes.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet deltar i et forenklingsprosjekt ”Paradigmeskifte i planprosesser” i regi av Norsk Eiendom. Byggenæringens Landsforening (BNL) har etablert prosjektet "Bolig og infrastruktur" som bl.a. vurderer tiltak for mer effektive planprosesser. Departementet har hentet inspirasjon til sitt forenklingsarbeid fra disse prosjektene.
– BNL vil komme med flere innspill til dette arbeidet og bidra til regjeringens kontinuerlige arbeide med å effektivisere byggenæringen og planprosessen, avslutter Sandnes