Adm. dir. Per Jæger i Boligprodusentenes Forening sier det er mye bra i de foreslåtte endringene i plandelen i plan- og bygningsloven.

Svært positiv til planendringene

Torsdag morgen ble endringene i plandelen i plan- og bygningsloven sendt ut på høring. Boligprodusentenes Forening sier de foreslåtte endringene er meget positive.

– Forslaget inneholder flere gode forslag, så vi er svært positive til de foreslåtte endringene innen planområdet, sier adm. dir. Per Jæger i Boligprodusentenes Forening til Byggeindustrien.

Han mener det mest positive er mulighetene for å endre arealplaner. Departementet foreslår at større planendringer enn i dag skal kunne gjennomføres uten full planbehandling, som f.eks. å omregulere et areal til barnehage eller øke etasjeantallet og graden av utnytting av en tomt.

– Dette er veldig viktig hvor det kan ligge flere års besparelser, mener Jæger.

Han er også positiv til at det åpnes for at private kan komme med områdeforslag.

– Det er dessuten veldig bra at man har kommet med forslag som skal gjøre det enklere å behandle og godkjenne dispensasjonsforslag. Dette er noen man har ventet på lenge, forteller Jæger.

Han legger til at det også er bra at man satser så mye på en god samhandling mellom stat, fylkeskommune og kommune i det å gjennomføre planprosesser

– Det legges ekstra vekt på at kommuner og fylker må samarbeide for å få gode prosesser, jamfør Plansamarbeidet i Oslo og Akershus, sier han,

Jæger ønsker nå det blir lagt inn ressurser for å få standardisert planbestemmelsene.

– Jeg håper kommunal- og moderniseringsminister Sanner tar initiativ til at Standard Norge får oppdrag med å komme med et sett standardiserte bestemmelser, slik at man få en lik prosess og får arbeidet digitalisert, sier Jæger.

Han sier boligprodusentene står klare til å bidra i prosessen.

- Vi vil raskt kunne få gode resultater av et slikt arbeid, avslutter en fornøyd Jæger.