<p>OPTIMIST: – Vi kan ikke bare peke på Arbeidstilsynet, Skatteetaten og andre myndigheter og tro at de skal gjøre hele jobben for å få til et mer seriøst arbeidsliv. Den enkelte må også ta et selvstendig ansvar i kampen mot svart arbeid og useriøsitet, sier LO-rådgiver Jonas Bals. Foto: Svanhild Blakstad</p>Tre av deltakerne på fagdagen for lærlinger på Kuben yrkesarena. Fra venstre Fredrik Fåberg, lærling hos Aune og Hovland i Aurskog-Høland, Simon Hellesjø, lærling hos Fager Bygg og Eiendom i Hemnes og Markus Berg, lærling hos Grendebygg i Blaker. Foto: Svanhild BlakstadDaglig leder Harald Hansen i Opplæringskontoret for tømrerfaget og tømrerlærling Gijs Burgering i Ansnes Entreprenør. Foto: Svanhild BlakstadNærmere 180 tømrerlærlinger fra Oslo og Akershus var samlet til fagdag på Kuben yrkesarena tirsdag 27. august. Foto: Svanhild BlakstadØivind Ørnevik i Byggmesterforbundet ga lærlingene en innføring i tømrerfagets historiske utvikling. Foto: Svanhild BlakstadJonas Bals på podiet under fagdagen for tømrerlærlinger som ble arrangert på Kuben yrkesarena av Opplæringskontoret for tømrerfag. Foto: Svanhild BlakstadFoto: Svanhild Blakstad

– For første gang på lenge er jeg forsiktig optimist

Tidligere maler, fagforeningstopp og nå LO-rådgiver Jonas Bals er forsiktig optimist på byggebransjens vegne når det kommer til seriøsitetsarbeidet.

Tirsdag formiddag møtte han nærmere 180 tømrerlærlinger på Kuben yrkesarena i Oslo, da Opplæringskontoret for tømrerfaget arrangerte fagdag – med et ekstra søkelys på svart arbeid og fagorganisering.

I foredraget sitt fokuserte Bals på partene i det organiserte arbeidslivet, og da med hovedvekt på fagbevegelsen.

– Mange har ikke et bevisst forhold til hva en fagforening er og hva den gjør. Jeg ønsker å fortelle lærlingene at fagforeningen spiller en viktig rolle for å sikre at de som står ute og jobber skal ha et ord med i laget på hvordan bedriften organiseres og at de kan påvirke egne lønns- og arbeidsvilkår. Den er også med på å fremme et seriøst arbeidsliv, blant annet ved å hindre sosial dumping, sier han – og fortsetter:

– Det kommer aldri til å være slik at alle er organisert. Hvis disse guttene og jentene vil ha en inntekt å leve av og en jobb de kan stå i uten urimelige krav til overtid og uten brudd på HMS, så trengs det en fagbevegelse som opprettholder gode vilkår, sier Bals.

Kommer ikke av seg selv

Han peker på at vi som bor i Norge lett kan glemme at ting ikke kommer av seg selv, og at man tar for gitt at lønna går opp automatisk.

– Med en slik holdning er det lett å være gratispassasjer. Det kan faktisk skje at det går i motsatt retning. Innen noen av håndverksfagene har ikke lønningene utviklet seg i tråd med grupper det er naturlig å sammenligne seg med, og vi ser at lav lønnskonkurranse og innleie truer noen grunnleggende rettigheter som vi har tatt for gitt, sier han.

Samarbeidsavtale mot svart økonomi

På fagdagen ble det signert en samarbeidsavtale mellom Opplæringskontoret og Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ). Martha Johanne Gjengedal er leder for SMSØ, mens Harald Hansen er daglig leder i Opplæringskontoret.

På fagdagen ble det signert en samarbeidsavtale mellom Opplæringskontoret og Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ) – som igjen består av KS, LO, NHO, YS, Unio og Skatteetaten. Denne satsningen er en felles front mot svart økonomi og har som formål å gi lærlingene og arbeidstakere hjelp til å avvise tilbud om svart arbeid.

Jonas Bals ønsker dette initiativet varmt velkommen.

– Dette er veldig bra, og nå er det mye som tyder på at en rekke aktører i byggebransjen har skjønt alvoret og at vi må ta mye sterkere grep enn det som har vært gjort hittil. Denne typen avtaler – og det at man har fått initiativer som Oslomodellen, er ekstremt viktig for å snu den negative trenden, sier Bals til Byggeindustrien.

Forsiktig optimist

Han peker på at også Fair Play Bygg – topartssamarbeidet mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden som skal avsløre og bekjempe arbeidslivskriminalitet – er et viktig virkemiddel i riktig retning.

– Gjennom flere år har vi opplevd sviktende rekruttering til fagene våre. Ved å ta slike felles grep hvor partene i fellesskap tar ansvar for et mer seriøst arbeidsliv, gjør at jeg for første gang på lenge er forsiktig optimist på hele byggebransjens vegne, sier Bals.

Han mener at også den enkelte lærling og fagarbeider må jobbe aktivt for å bli en del av det han kaller førstelinjeforsvaret mot useriøse forhold og lav lønnskonkurranse.

– Vi har alle et selvstendig ansvar for å sikre at bransjen ikke blir preget av snusk og fanteri og i verste fall kriminalitet. Det har vi sett aller tydeligst i mitt eget fag, hvor kriminelle aktører har kommet inn og tatt over store deler av malerfaget, sier Bals.

Daglig leder Harald Hansen i Opplæringskontoret for tømrerfaget mener også at høyere organisasjonsgrad er et viktig virkemiddel for å løfte byggenæringen i forhold til seriøsitet, omdømme og rekruttering.

Daglig leder Harald Hansen i Opplæringskontoret for tømrerfaget og tømrerlærling Gijs Burgering i Ansnes Entreprenør. Foto: Svanhild Blakstad

– Mindre enn fem prosent av våre lærebedrifter har tariffavtale, og vi ser at lærlingene ofte er ukjent med hvordan det organiserte arbeidslivet fungerer. Det er et klart mål at flere organiserer seg, og det gjelder både arbeidstakere og bedriftene, sier Hansen.

LO-rådgiver Bals mener lærlingene har gjort et godt utdanningsvalg og at det formidable oppgaver som venter ungdommene som skal ut og jobbe i byggenæringen.

– De skal være med og bygge fremtidens bygg og dermed møte ganske betydelige klimautfordringer. De må finne praktiske og konkrete løsninger på disse utfordringene, og hvis de klarer å opprettholde seriøsiteten og gode lønns- og arbeidsvikår, så går de et utrolig spennende og morsomt yrkesliv i møte, avslutter Bals.