Tre av fire store kontrakter på prosjektet ble i sin tid delvis inngått i euro, det får kostnadskonsekvenser med en kraftig svekket kronekurs. Illustrasjonsfoto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Fall i kronekurs vil gi økte jernbanekostnader - Follobanen får den største smellen

Svak kronekurs vil gi økte jernbanekostnader. Bane NOR anslår at valutasvigning kan gi staten en ekstraregning på et «tresifret millionbeløp» for Follobanen alene.

Et kraftig kursfall for den norske kronen kan være dårlig nytt for både pågående og fremtidige jernbaneutbygginger.

Det kommer frem i et svar fra samferdselsminister Knut Arild Hareide (Krf) har gitt til Arbeiderpartiets medlemmer av transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.

Spørsmålene ble stilt etter at Hareide varslet at flere jernbaneprosjekter ville sprekke på både tid og kostnad.

Størst var smellen på Follobanen der Bane NOR varslet en økt kostnadsramme på fem milliarder kroner - fra 30,9 milliarder til 35,9 milliarder.

Får konsekvenser

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (Krf). Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Ett av spørsmålene Ap ville ha svar på, var om en kraftig svekket kronekurs ville få konsekvenser for kostnadsutviklingen i både pågående og fremtidige jernbaneprosjekter.

Det vil det få, mener regjeringen.

– Det sterke fallet i kronekursen gjør at prosjekter der det er inngått kontrakter i fremmed valuta, blir dyrere. Dette omfatter i hovedsak utbyggingen av Follobanen og ERTMS. Kostnadsnivået for jernbaneutbygging generelt vil også øke som følge av svak kronekurs, heter det i svaret fra Knut Arild Hareide.

Ifølge Hareide vil også fremtidige prosjekter risikere å få en høyere prislapp fordi jernbanetekniske produkter som  skinner og kabler, råmaterialer og arbeidskraft som importeres, kan bli dyrere dersom den svake kronekursen vedvarer.

– Det er sannsynlig at entreprisekostnader og sluttkostnader for jernbaneprosjekter øker. Hvor store konsekvensene blir, er for tidlig å si. Det er blant annet avhengig av hvordan kronekursen og markedet utvikler seg gjennom året, skriver Hareide.

Valutasvingninger ikke en del av varslet kostnadsøkning

Konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane NOR.

Byggeindustrien har spurt Bane NORs konsernsjef Gorm Frimannslund om valutasvingningene som omtales i svaret til Hareide også er inkludert i den varslede kostnadsøkningen for Follobanen på fem milliarder kroner.

Det er de ikke.

– Nei. I vår avtale med Jernbanedirektoratet har de ansvar for valutakursen og denne risikoen. Dermed påvirker ikke valutakurs vår avtale. Imidlertid kan det få en konsekvens for jernbanesektoren om dette senere må dekkes av det som samlet sett er bevilget til jernbanesektoren, opplyser Gorm Frimannslund til Byggeindustrien.

– Follobanen og ERTMS trekkes frem som spesielt utsatt i svaret til Hareide, hvor store beløp snakker vi om?

– Vi snakker fort om et tresifret millionbeløp for Follobanen, mens beløpet er vesentlig mindre for ERTMS-prosjektet, sier Gorm Frimannslund.

– Enda et argument i favør av norske, mener Ap

Stortingspolitiker Sverre Myrli, Arbeiderpartiet. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Arbeiderpartiets Sverre Myrli vil ikke bebreide Bane NOR for valutasmellen, men stortingspolitikeren mener valutakurs-endringer som fører til kostnadsøkninger er et argument som taler i favør av norske entreprenører.

– Jeg har vært ganske kritisk til mange ting rundt organiseringen av Follobanen, men i dette tilfellet har jeg faktisk medlidenhet med Bane NOR. Valutasvigninger kan ikke de få gjort noe med, men det aktualiserer jo hele den debatten som pågår om norske og utenlandske entreprenører i anleggsbransjen. En norsk entreprenør vil gi sine tilbud i kroner, mens en utenlandsk entreprenør ofte regner i euro. I en milliardkontrakt kan forskjeller på 10 og 12 kroner euroen gi store utslag. Det illustrerer denne saken veldig tydelig, sier Sverre Myrli til Byggeindustrien.

Krever nytekning

Han mener både kronekurs-fallet og koronaviruset må føre til nytenkning på en rekke områder i samferdselspolitikken.

– Det er jo en verdi i seg selv at norske selskaper bygger norsk infrastruktur. Når vi vet at vi fremover kommer til å slite med en arbeidsledighet som er mye høyere enn det vi har vært vant med i Norge fra tidligere, så må vi også se på hvordan utbygginger i samferdselssektoren kan bidra til fremtidig sysselsetting og verdiskapning, sier Sverre Myrli.

Myrli og Arbeiderpartiet har også stilt spørsmål til samferdselsministeren om hvordan og når en lenge varslet gjennomgang av Follobane-prosjektet vil gjennomføres.

Det kan Hareide foreløpig ikke gi et klart svar på.

– Samferdselsdepartementet og Jernbanedirektoratet arbeider for tiden med mandatet og innretningen for dette evalueringsoppdraget. Evalueringen skal etter planen iverksettes så raskt som mulig. Departementet er opptatt av å innhente lærdom fra dette prosjektet, slik at lignende situasjoner ikke skal oppstå i framtiden, svarer Knut Arild Hareide.

Vil ha et bredt sammensatt utvalg

Her savner Arbeiderpartiet et tydeligere svar fra samferdselsministeren.

– Jeg håper for all del at dette viktige arbeidet ikke blir satt bort til et privat konsulentselskap, men at vi får på plass et bredt sammensatt utvalg som består av folk som har bakgrunn fra både jernbanen, embetsverket og politikken. Vi trenger en grundig evaluering av Follobanen på samme måte som man en gang fikk av Gardemoen-utbyggingen, sier Sverre Myrli.