Bård Hoksrud, transportpolitisk talsperson i Frp, tror en konkurrent til Bane NOR på utbyggingssiden kunne bidratt til å få kostnadene ned. Han viser til gode resulater i veisektoren etter etableringen av Nye Veier. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Hoksrud tror Bane NOR-konkurrent kunne skjerpet konkurransen i jernbanesektoren

Bård Hoksrud (Frp) er lite imponert over milliardsprekkene som varsles i jernbanesektoren. Stortingspolitikeren tror et utbyggingsselskap etter Nye Veier-modell kunne skjerpet konkurransen.

Follobanen sprekker med ytterligere fem milliarder kroner og Sandbukta-Moss blir tre milliarder dyere enn planlagt. I tillegg kan korona-problemer skape ytterligere krøll i jernbanebudsjettene.

Milliardsprekkene på flere av de største utbyggingsprosjektene til Bane NOR skaper stor bekymring hos opposisjonspartiene på Stortinget.

Fremskrittspartiet, som har hatt to samferdselsministre i løpet av de siste to regjeringsperiodene, er heller ikke imponert over kostnadsøkningene som er varslet.

Tidligere statssekretær i Samferdselsdepartementet og nåværende transportpolitisk talsperson i Frp, Bård Hoksrud, mener tiden er inne for å se nærmere på hvordan prosjektene organiseres.

– Selv om bildet er komplekst og krevende grunnforhold, justeringer i prosjektene og andre forhold er noe av bakgrunnen for at kostnadene øker voldsomt nå, så er det bekymringsfullt at Bane NOR ikke klarer å ha bedre kostnadskontroll i sine store prosjekter, sier Bård Hoksrud til Byggeindustrien.

– Langvarig problem

Men han mener sprekker i jernbanesektoren har vært et problem som strekker seg langt tilbake i tid, også fra perioden før Frp satt med samferdselsposten i regjering.

– Follobanen har jo hatt en lang historie med sprekker, også fra de rød-grønnes tid ved makten. Men la det være sagt, det er ikke tvil om at vi har en utfordring på jernbanesiden. Vi bruker enormt mye penger på store jernbaneutbygginger, og de overskridelsene som varsles er enorme, sier Bård Hoksrud.

Nye Veier på skinner?

Han er bekymret over at milliardsprekkene kan komme til å gå ut over andre planlagte prosjekter.

– Dette spiser jo av budsjettene og kan i verste fall føre til at andre prosjekter risikerer å bli utsatt dersom det ikke kommer friske midler til, sier Hoksrud.

– Du sier dere ønsker å se på hvordan man organiserer prosjektene, har ikke dere hatt mulighet til det i regjering?

– Vi har lykkes svært godt i veisektoren med etableringen av Nye Veier. Der har man i stor grad fått kontroll og man får mer vei for pengene. Jeg tror konkurransen som er etablert på veisiden har bidratt til å få bedre kontroll både hos Statens vegvesen og Nye Veier, sier Hoksrud og lanserer tanken om å etablere en utbyggerkonkurrent på jernbanesiden.

– Jeg tror det å opprette en konkurrent til Bane NOR på tilsvarende måte som vi gjorde med Nye Veier, kunne være noe å se på for å skjerpe konkurransen i jernbanesektoren, sier Hoksrud.

Må rydde opp i kostnadsoverslag

– Nå er det ikke lenge siden en stor jernbanereform ble innført og dere opprettet statsforetaket Bane NOR. Har ikke det fungert godt nok?

– Det som ikke er godt nok er at man får store overskridelser som dette. Men noe av det viktigste nå er å rydde opp i kostnadsoverslagene som blir lagt fram i tidlig fase, slik at vi kan ta politiske beslutninger i tråd med reelle kostnader. Men det gir igjen noen dilemmaer, fordi man risikerer å bruke unødvendig mye penger dersom man tar i for mye med altfor romslige budsjetter, sier Hoksrud.