Et forbud byggenæringen bør ta på strak arm

Myndighetene fortsetter arbeidet med å fase ut bruk av fossilfrie energikilder innen flere ulike sektorer, og nå legges det opp til at man skal innføre et forbud mot bruk av mineralolje til byggvarme. Dette er noe næringens aktører i hovedsak burde takle helt fint, og en tilnærming mange allerede har kommet langt for å kunne møte.

Energibruken som skal til for å sørge for en god byggvarmeløsning er ikke uvesentlig, og står for en god andel av det totale utslippet i en byggeperiode på et prosjekt under oppføring. Regjeringen estimerte i sin høringsutsendelse i starten av juli i fjor at et forbud er anslått å redusere utslippene med omtrent 85.000 tonn i året i perioden frem til 2030. Dette vil selvsagt utgjøre en forskjell og dermed være et sterkt incentiv til nettopp å gjennomføre en slik utfasing på byggeplassen. I tillegg er det selvsagt også fordel med tanke på den lokale utfordringen på selve byggeplassen og stedet hvor byggvarme benyttes. I de større byene, med mange samtidig pågående byggeplasser, vil dette også kunne ha en effekt for nærområdet.

Det er nå klart at regjeringen ønsker å gjennomføre en innføring av et slikt forbud, og planen er at dette skal skje fra årsskiftet 2021/2022. Dermed vil det være noe tid til å kunne forberede seg til forbudet. Det er også nødvending. Det finnes i dag en til dels omfattende utstyrspark både hos utleiefirmaene og de enkelte entreprenørene som man må få noe tid til å skifte ut. For selv om mange allerede er begynt å ta i bruk fossilfrie løsninger allerede lenge før dette forbudet trer i kraft, skal dette etter hvert gjelde over alt, og da trenger man noe tid både med å få ressurser til å kjøpe inn utstyr, og få det levert ut. Enkelte steder vil det også kunne være noen utfordringer med selve infrastrukturen rundt tilførsel av energi til alternative løsninger, ikke minst utenfor de større byene og tettstedene, og dette må man også få tid til å få på plass.

Vi har likevel tro på at dette er noe byggenæringen bør klare, og det er en riktig beslutning å innføre et slikt forbud. Historien viser at denne typen krav har en effekt, og nå vil det bli likt for alle. Med de riktige tilpasninger i forhold til infrastrukturen vil dette da i utgangspunktet være en fordel for de seriøse virksomhetene som ønsker å ta ansvar. Nå må dette være et element i prisingen av et prosjekt og et oppdrag, og det vil gjelde for alle.

Høringsrunden viser også at det har vært relativt stor enighet rundt innføringen av dette kravet, også fra aktørene som blir direkte rammet av dette. Det pekes på at det er behov for tilgjengelighet til fossilfrie alternativer til mineralolje over hele landet, med det er løsbart. Dette viser også at næringens aktører er klare for å takle et slik krav og møte nye utfordringer. Mange er allerede på god vei, og med tiden man har frem til 2022, mener vi dette er noe næringen bør kunne takle på en god måte.