Entreprenørene selger unna eiendomsvirksomhetene

Mange av de større entreprenørselskapene har gjennom de siste tiårene bygget seg opp til å bli svære konserner med en omfattende virksomhet innen bygg, anlegg og eiendom. Nå ser at vi flere velger å selge unna eiendomsdelen av virksomheten og konsentrerer seg om entreprenørdriften.

Tirsdag slapp Veidekke ASA nyheten om hva som skjer videre med eiendomsselskapet i konsernet. Det var onsdag 13. november i fjor styret i Veidekke besluttet å dele konsernet i to separate virksomheter og etablere eiendomsvirksomheten med endret eierstruktur. Planen var å ha en løsning på plass i løpet av første halvår 2020, og nå er det altså slutt på spenningen. Et konsortium bestående av Fredensborg AS, Fredensborg Bolig AS, Norwegian Property ASA og Union Real Estate Fund III Holding AS har kjøpt eiendomsvirksomheten i Norge og Sverige. Prisen skal ligge på 7,7 milliarder kroner, på gjeldfri basis.

Dette er dermed en av de aller største transaksjonene av dette format vi har sett i Norge noensinne, og en handel vil sjelden ser innen norsk byggenæring. Det opplyses om at transaksjonen vil gi en gevinst til Veidekke på rundt 1,2 milliarder kroner. Dette skal brukes til å videreutvikle selskapet og nedbetaling av gjeld.

Det er dermed en betydelig eiendomsaktør Veidekke har bygd opp gjennom de siste 20 årene. Dette har skapt store verdier for konsernet, også for entreprenørdelen av virksomheten som har bygget en lang rekke prosjekter for eiendomsvirksomheten, ofte også i kompaniskap med andre byggherrer. Et konkret eksempel på dette er utbyggingen av storprosjektet Middelthunet på Majorstuen i Oslo, som de gjennomfører i samarbeid med OBOS.

Nå er det altså et nytt konsortium som skal ta eiendomsdelen av Veidekke videre, og dermed er en ny stor aktør klar til å ta en betydelig del av det norske eiendomsmarkedet. Vi vil tro de også har omfattende planer for det nye selskapet, og det er med dette også rigget for at en av de klareste stemmene i bransjen til å innta manesjen for fullt igjen. Baard Schumann, som tidligere blant annet har ledet Selvaag Bolig, er påtenkt rollen som leder for det nye selskapet, og er den som sammen med eierne skal bygge virksomheten videre opp og frem. Det skal dermed helt klart bli spennende å se på hvordan denne nye aktøren vil oppføre seg i markedet fremover.

Vi vil tro det har vært hard kamp om å sikre seg Veidekke Eiendom. Fra før er det kjent at OBOS har vært en av aktørene som jobbet med å sikre seg selskapet, men de måtte altså gi tapt for denne konstellasjonen.

Dette markerer definitivt også et veiskille for Veidekke. Det er nok derfor nå, som ved kunngjøringen av planene om å skille ut eiendomsvirksomheten i fjor, blandede følelser i konsernet om hva som skjer. Nå skal Veidekke bli et rendyrket entreprenørselskap, og går dermed på sett og vis tilbake til røttene – nå skal de bygge infrastruktur og bygg, i tillegg til å utvikle industrivirksomheten. Vi har sett at også andre aktører har gått samme vei. Som kjent solgte Kruse Smith nylig ut eiendomsvirksomheten av konsernet til Solon Eiendom. NCC gjorde det sammen gjennom opprettelsen av Bonava for noen år siden. Det kan også være at også andre entreprenørkonserner vurderer å gjøre det samme, uten at vi kjenner til konkrete planer akkurat nå. Men dette er tydeligvis noe som kan være en trend. Man skal konsentrere seg om kjernevirksomheten for å kunne levere enda bedre i entreprenørdelen av konsernet. For de fleste har eiendomsselskapene vært gode å ha når dem samlede bunnlinjen skulle oppsummeres. Nå skal denne kunnskapen og ressursene i Veidekke brukes på bygge opp under kjernevirksomheten, som er å bygge. Så får vi se om den ekstra kapasiteten Veidekke nå har sikret seg vil være med på å styrke den eksisterende driften i entreprenørgiganten. Det åpner i hvert fall opp for noen spennende muligheter. Og hvem vet – om noen år har de kanskje en ny eiendomsavdeling på full fart opp igjen.