Baard Schumann er påtenkt som leder for den samlede virksomheten i Norge og Sverige.

Veidekke selger eiendomsvirksomheten - Baard Schumann skal lede nysatsingen

Veidekke signerte tirsdag en avtale med et konsortium bestående av Fredensborg AS, Fredensborg Bolig AS, Norwegian Property ASA og Union Real Estate Fund III Holding AS om salg av eiendomsvirksomheten i Norge og Sverige for et kontantvederlag på 7,7 milliarder kroner på gjeldfri basis.

Kjøper overtar virksomheten basert på en selskapsverdi på 8,75 milliarder kroner inkludert arbeidskapital, skatt og andre gjeldsposter. I en børsmelding kommer det frem at transaksjonen vil gi en gevinst til Veidekke på om lag 1,2 milliarder kroner.

Transaksjonen forventes å være gjennomført i løpet av september 2020.

Veidekkes styreleder Svein Richard Brandtzæg.

- Salget av eiendomsvirksomheten vil gjøre Veidekke til en rendyrket skandinavisk entreprenør med en sterk markedsmessig og finansiell posisjon. Styret i Veidekke vil etter gjennomføring foreslå utbetaling av et ekstraordinært utbytte på 20 kroner per aksje, heter det i en melding fra selskapet.

– Veidekke har siden november vurdert ulike alternativer for utskillelse av eiendomsaktivitetene for å legge til rette for langsiktig videreutvikling med nye eiere og å kunne rendyrke entreprenørvirksomheten. Etter en grundig prosess har styret konkludert med at salg av virksomheten fremstår som den beste løsningen både industrielt og finansielt, og denne løsningen realiserer også verdier for våre aksjonærer, sier styreleder Svein Richard Brandtzæg i Veidekke.

Godt fornøyde
– Vi er godt fornøyde med at Veidekke har akseptert vårt bud, og at vi sammen med våre partnere blir eiere av Veidekkes eiendomsvirksomheter i Sverige og Norge, som består av mange spennende prosjekter, sier Tollef Svenkerud, styreformann i Fredensborg Bolig.

– Pågående prosjekter er godt ivaretatt av en profesjonell organisasjon, og Baard Schumann er påtenkt som leder for den samlede virksomheten i Norge og Sverige. Han vil med dette erstatte Jørgen Wiese Porsmyr, som forblir i Veidekke ASA, sier Bent Oustad, administrerende direktør i Norwegian Property ASA i meldingen.

Transaksjonen gjennomføres ved at kjøperne overtar aksjene i Veidekke Eiendom i Norge og Sverige mot å betale et vederlag på om lag 3,3 milliarder kroner. Samtidig tilbakebetales Veidekke Eiendoms gjeld på om lag 4,2 milliarder kroner til Veidekke ASA, mens 200 millioner kroner utgjør utsatt prosjektoppgjør som blir betalt ved ferdigstillelse av prosjekt. I meldingen kommer det også frem at investert kapital i eiendomsvirksomheten ved utløpet av første kvartal utgjorde 6,3 milliarder kroner (IFRS). Basert på IFRS-regnskapet, vil transaksjonen gi en bokført gevinst på om lag 1,2 milliarder kroner.

Konsernsjef Jimmy Bengtsson i Veidekke. Foto: Bård Gudim

– Transaksjonen frigjør betydelige midler som gir Veidekke et sterkt utgangspunkt for videreutvikling av virksomheten. Veidekke skal være et lønnsomt og solid selskap som også i fremtiden skal skape og realisere verdier for våre kunder, ansatte og aksjonærer. Boligbygging har vært og vil fortsatt være en viktig del av vår virksomhet, og som en ledende boligbygger i Skandinavia ser vi frem til å samarbeide med den nye eieren i tiden som kommer, sier konsernsjef Jimmy Bengtsson i Veidekke.

Nedbetaling av gjeld
Veidekke hadde ved utløpet av første kvartal 2020 netto rentebærende gjeld på 2,6 milliarder kroner.

- Deler av provenyet vil bli benyttet til nedbetaling av gjeld for å sikre ønskede tilpasninger i finansieringsstrukturen for fremtidig vekst og utvikling av selskapet. Styret i Veidekke vil etter gjennomføring av transaksjonen innkalle aksjonærene til en ekstraordinær generalforsamling, planlagt gjennomført i andre halvår. Styret vil overfor generalforsamlingen foreslå å utbetale et ekstraordinært utbytte fra salget av eiendomsvirksomheten på 20 kroner per aksje. Veidekke har en tydelig ambisjon om i nær fremtid å dele ut gjenværende likviditet fra transaksjonen, samt det kansellerte utbyttet basert på regnskapet for 2019, så snart blant annet usikkerheten knyttet til Covid-19-pandemien er avklart, skriver selskapet videre.

ABG Sundal Collier og Advokatfirmaet Schjødt har vært henholdsvis Veidekkes finansielle og juridiske rådgiver i prosessen. Konsortiets rådgivere har vært Arctic Securities, DNB Markets, PWC, Advokatfirmaet Thommessen i Norge og Advokatfirmaet Vinge i Sverige.

Klokken 16.25 tirsdag var Veidekke-aksjen opp 13,00 prosent. Du kan følge aksjekursen her