Italienske Ghella er en del av det spansk-italienske samarbeidet Acciona Ghella Joint Venture. Arbeidsfellesskapet har den desidert største kontrakten på Follobanen, TBM-kontrakten til en verdi av nesten ni milliarder kroner. Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Eksperter reagerer på at tidligere Follobane-topp fikk toppjobb hos Follobane-entreprenør

To av Norges ledende advokater innenfor offentlige anskaffelser mener det er uheldig at tidligere anskaffelsesleder på Follobanen, Jan Vormeland, fikk toppjobb hos Follobane-entreprenør kort tid etter at han var ferdig i Bane NOR.

Advokat Marianne Dragsten i Vaar Advokat AS.

Nylig fortalte Byggeindustrien at Bane NORs tidligere anskaffelsesleder på Follobaneprosjektet, Jan Vormeland, hadde fått jobb som Country Manager for områdene Skandinavia og Storbritannia hos den italienske Follobane-entreprenøren Ghella.

Det spansk-italienske samarbeidet Acciona Ghella Joint Venture (AGJV) har den desidert største kontrakten på Follobanen, TBM-kontrakten på nesten ni milliarder kroner.

Vormeland på sin side ledet anskaffelsesarbeidet for Bane NOR i tidenes største samferdselsprosjekt i nesten seks år.

I slutten av november måtte han tre ut av Follobane-ledelsen på grunn av regnskapsrot i sitt eget selskap, men fortsatte som konsulent i prosjektet frem til 1. mars.

Overgangsperioden var, ifølge Dovre Group som leide Vormeland ut til Bane NOR, viktig for å ivareta strategiske prosesser og sørge for erfaringsoverføring i en sentral fase for prosjektet.

Da overgangsperioden var over 1. mars, gikk det bare to måneder fra Vormeland var ute av Follobane-prosjektet til han begynte hos Ghella.

– Uheldig

Ifølge Ghella og Vormeland skal han ikke jobbe med Follobanen i sin nye stilling (les Vormelands tilsvar litt lenger nede i saken), men det raske jobbskiftet får to av landets fremste advokater innenfor offentlige anskaffelser til å reagere.

– Det som er uheldig her, er i første rekke at Vormeland kjenner Bane NORs strategi knyttet til blant annet kontraktsforhandlinger og uenigheter i avtalen. Det kan gjøre Bane NOR sårbare i eventuelle videre diskusjoner rundt ansvarsforhold med videre i kontrakten, sier advokat Marianne Dragsten i Vaar Advokat AS til Byggeindustrien.

Vormeland har ikke hatt karantenetid etter at han ble leid inn som anskaffelsesleder på tidenes største samferdselsprosjekt.

– Ideelt sett bør det jo være karantenetid når man avslutter denne type arbeidsforhold, men det er ikke nødvendigvis slik at Bane NOR kan pålegge noen en slik karantenetid dersom dette ikke er en del av arbeidsavtalen, sier Dragsten.

Hun mener Bane NOR likevel kunne bakt inn karantetid til konsulentavtalen som i sin tid ble inngått med Vormeland.

Hun sier det heller ikke er noe i veien for at en slik karantenetid kunne blitt fremforhandlet på et senere tidspunkt da han var på vei ut av 30,7-milliardersprosjektet.

– Ved så store prosjekter som dette, burde det kanskje ha vært gjort, uten at jeg har fullt ut grunnlag for å vurdere det i denne saken, legger hun til.

Advokat Robert Myhre i advokatbyrået Myhre & Co.

– Reiser en del spørsmål

Advokat Robert Myhre i advokatbyrået Myhre & Co, mener også Ghellas ansettelse av Vormeland har uheldige sider ved seg.

– Det ene spørsmålet som umiddelbart slår meg, er når jobbtilbudet til den tidligere anskaffelseslederen ble lagt fram. Er man i for eksempel i en stor tvist og skal prøve å bli enige, så er det ikke greit å fremsette et jobbtilbud i en slik prosess. Men uavhengig av når dette jobbtilbudet kom, så vil det uansett reises en del spørsmål, mener Robert Myhre.

Han sier det blir viktig å sørge for god dokumentasjon.

– Vedkommende er bundet opp både av konfidensialitetsavtalen med Bane NOR og en straffebelagt taushetsplikt. Denne ansettelsen vil kreve enormt mye profesjonalitet fra både Vormelands og Ghellas side. Det vil kreves orden på dokumentasjon og etterprøvbarhet i alle ledd, sier Myhre.

Men han understreker at det ikke er umulig å få det til å fungere i praksis.

– Det er vanskelig, men ikke umulig. Men det krever som sagt at både arbeidsgiver og arbeidstaker sørger for god etterprøvbarhet internt, slik at man ikke ender opp i en straffesak til slutt, sier Myhre.

– Vil ikke være involvert i Follobaneprosjektet

Bane NORs tidligere anskaffelsesleder på Follobanen, Jan Vormeland, har nå toppjobb hos Follobane-entreprenøren Ghella. Arkivfoto.

Jan Vormeland understreker i en epost overfor Byggeindustrien at han ikke skal jobbe med Follobaneprosjektet selv om prosjektet per dags dato er Ghellas eneste prosjekt i markedet nordmannen skal lede.

- Jeg er dessverre ikke tilgjengelig for et intervju. Men jeg har tidligere svart på dette. Mine arbeidsoppgaver kan oppsummeres med forretningsutvikling, markedsføring og nysalg i UK, Danmark, Sverige og Norge. Jeg er ikke involvert i pågående prosjekt, hverken i Norge eller andre steder. Som følge av konfidensialitetsavtalen jeg signerte med JBV i 2012, vil jeg ikke delta i noen diskusjoner om forretnings sensitiv informasjon internt eller eksternt vedrørende Follobaneprosjektet, skriver Jan Vormeland i en e-post til Byggeindustrien. 

Når det gjelder ansettelsesprosessen sier Vormeland følgende:

- Banenor avsluttet mitt oppdrag som anskaffelsesleder i Follobane-prosjektet 1.12.18. Mine diskusjoner med Ghella S.p.A. ble innledet ultimo mars 2019, og konkludert medio april.

Da Byggeindustrien omtalte jobbskiftet til Vormeland 3. mai i år, skrev kommunikasjonsleder Matteo d’Aloja i Ghella i en e-post til Byggeindustrien at nordmannen var valgt som selskapets Skandinavia- og Storbritannia-leder på bakgrunn av hans erfaring med infrastrukturprosjekter.

– Vormeland skal fokusere på fremtidge prosjekter, skrev Matteo D’Ajola og opplyste samtidig at Vormeland ikke skal ta del i Follobaneprosjektet eller være med i diskusjoner eller forhandlinger i det norske prosjektet.

Har kranglet om milliardbeløp

Byggeindustrien har tidligere skrevet at Bane NOR og AGJV har kranglet om milliardbeløp på grunn av uenigheter om grunnforhold i den 20 kilometer lange togtunnelen. 

Det har vært megling mellom de to partene, men i Follobaneprosjektet ønsker de ikke å uttale seg om hvilke personer som har deltatt i meglingen på vegne av Bane NOR.

Men kommunikasjonssjef i prosjektet, Kathrine Kjelland, opplyser at Jan Vormeland ikke har deltatt i samtalene som pågikk etter at meglingen ble avsluttet senhøsten 2018.

– Det vi forholder oss til er at Jan Vormeland har arbeidet for oss og at han er bundet av en konfidensialitetsavtale med Bane NOR, sier Kathrine Kjelland til Byggeindustrien.

– Men det er et jobbskifte som reiser flere spørsmål?

– Det kan være spørsmål knyttet til alle jobbskifter, men her er det som sagt inngått en konfidensialitetsavtale som alle må forholde seg til, sier Kjelland.

Bane NOR understreker at de kommersielle diskusjonene mellom partene som pågikk i høst og vinter er avsluttet og at det nå er enighet mellom partene.

– Follobaneprosjektet må på grunn av den kontraktsformen prosjektet har med AGJV, ta unna kommersielle diskusjoner underveis i prosjektet. Det ser vi som en fordel, opplyser Bane NOR.

Innleide underlagt strenge taushetsregler

Einar Kilde, konserndirektør for Utbygging i Bane NOR. Foto: Anne Mette Storvik / Bane NOR

I en e-post fra Bane NOR legger de ved avtaleteksten som viser den strenge straffebelagte taushetsplikten som alle de innleide konsulentene er underlagt.

Dette er også en del av konfidensialitetsavtalen til den tidligere anskaffelseslederen.

I tillegg sier utbyggingsdirektør Einar Kilde følgende om avtalen mellom Bane NOR og Vormeland:

– Konfidensialitetsavtalen vi har med alle våre ansatte og innleide sikrer Bane NORs interesser når folk slutter, det gjelder også for Jan Vormeland. Vi ønsker ikke å hindre folk i å finne ny jobb når de slutter hos oss, og det er både vanlig og naturlig at folk flytter på seg innad i bransjen, sier Einar Kilde, konserndirektør Utbygging, Bane NOR.

Konserndirektør HR i Bane NOR, Beate Hamre Deck. Foto: Kristin Jacobsen

Karantenetid under vurdering

Konserndirektør HR i Bane NOR, Beate Hamre Deck, opplyser i den samme e-posten at karantenetid er noe som vil bli vurdert ved fremtidige innleieavtaler.

– I tillegg til konfidensialitetsavtalen jobber Bane NOR, som vi også tidligere har kommunisert, med å se på helheten rundt bruk og kontroll av innleie. Hvorvidt det er hensiktsmessig å innføre karantenetid for noen stillinger vil være en del av denne gjennomgangen. En eventuell karantenetid vil øke kostnadene ved innleie betydelig, så vi vil i så fall vurdere grundig hvilke roller det kan være aktuelt for, sier konserndirektør HR i Bane NOR, Beate Hamre Deck.

Da Byggeindustrien publiserte første versjon av denne saken, skrev vi at Jan Vormeland og Ghella ikke hadde besvart våre henvendelser. Vi tok først kontakt med Vormeland 15. mai, og et tilsvar ble sendt til feil mailadresse 20. mai. Derfor ble et tidligere tilsvar fra Vormeland publisert i første versjon av saken. Dette tilsvaret ble kort tid etter publisering utvidet og oppdatert til innholdet i Vormelands epost fra 20. mai som kom Byggeindustrien i hende 21. mai.