Knut Arild Hareide (Krf) har bedt Jernbanedirektoratet engasjere konuslentselskap for å evaluere Follobanen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Regjeringen dropper granskningsutvalg - har bestilt konsulent-evaluering av Follobanen

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (Krf) stiller krav om at konsulentselskapet ikke skal ha vært involvert i Follobane-prosjektet tidligere.

Tirsdag ble det kjent at regjeringen må sette bremsene på i flere jernbaneprosjekter etter kostnadssprekker på Follobanen, Østfoldbanen og Vestfoldbanen.

Blant annet har Bane NOR varslet en risiko for kostnadsøkning på fem milliarder kroner på Follobanen.

Opposisjonen har krevd en større uavhengig Follobane-gransking gjennomført av et bredt sammensatt utvalg, men i dag ga samferdselsministeren Jernbanedirektoratet oppdraget med å finne et uavhengig konsulentselskap til å gjennomføre evalueringen.

Samferdselsdepartementet har gitt Jernbanedirektoratet frist til 1. desember 2020 med å levere evalueringen.

– Samferdselsdepartementet har tatt initiativ til å få gjennomført en evaluering av kostnadsøkningene på Follobanen. Jernbanedirektoratet har i dag fått i oppdrag å gjennomføre dette arbeidet. Departementet legger til grunn at Jernbanedirektoratet engasjerer en uavhengig konsulent som ikke tidligere har vært involvert i prosjektet, skriver Samferdselsdepartementet i en pressemelding.

Vil snu alle steiner

I pressemeldingen sier Knut Arild Hareide at hensikten med evalueringen er å snu alle steiner for å finne forklaringer på hvorfor kostnadsøkningene på Follobanen har blitt så store.

– Ved å engasjere eksterne konsulenter gis det i større grad mulighet til å se prosjektet utenfra, med et annet blikk. Dette kan gi nyttig innsikt. Vi ønsker mest mulig kunnskap, slik at vi kan trekke lærdommer av det som har skjedd, sier samferdselsministeren i meldingen.

Byggeindustrien skrev om evalueringsbestillingen fra departementet til Jernbanedirektoratet allerede 23. april i år.

Jernbanedirektør Kirsti Slotsvik sa da at Follobane-prosjektets omfattende konsulent-innleie kunne gi dem utfordringer i arbeidet med å finne et konsulentselskap som ikke har vært en del av prosjektet.

Blant annet viste en sak fra Byggeindustrien i begynnelsen av 2019 at så mange som 17 av 42 ledere på Follobane-prosjektet på det tidspunktet var innleide konsulenter fra ulike konsulentselskaper. Samtidig besto halve prosjektorganisasjonen av innleide konsulenter.

– Det er et poeng. Vi må unngå å havne i en situasjon der evalueringen mister troverdighet. Dersom alternativet blir å se til utlandet for å hente inn konsulentselskap, så får vi gjøre det, sa Kirsti Slotsvik.

Kostnadsøkninger og forsinkelse de siste årene
Etter at Stortinget vedtok ny kostnadsramme for Follobanen på 30,9 milliarder kroner i desember 2019, har Bane NOR varslet om risiko for kostnadsøkning på inntil fem milliarder kroner og ytterligere utsettelse av trafikkåpning, som fra før er utsatt til desember 2022.

Entreprenør-konkurs og vanskeligere grunnforhold er trukket fram som noen av årsakene til dette.

– Bane NOR går nå gjennom prosjektet, og vil komme med endelig beregning av ny kostnadsramme i løpet av første halvår 2020, skriver Samferdselsdepartementet.