Illustrasjon: Sykehusbygg

BRG gikk til topps da Veidekke mistet kontrakten i inhabilitetsspørsmål - nå avlyses konkurransen

Helse Sør-Øst RHF har besluttet å avlyse konkurransen om psykiatribygget ved Sørlandet sykehus.

Det skriver Fædrelandsvennen i en artikkel i sin papirutgave mandag.

– Dette vil forsinke prosessen med et halvt til tre kvart år, sier administrerende direktør Per Qvarnstrøm ved Sørlandet sykehus til avisen.

Gunnar Thompson, daglig leder i BRG Entreprenør, er ikke nådig i sin kritikk av beslutningen.

– Jeg vet nesten ikke hva jeg skal si. Dette er blitt en farse. Her har fem aktører brukt et tosifret antall millioner kroner på å levere inn anbud, så bruker det offentlige så lang tid for å ende opp med å måtte avlyse hele konkurransen, sier Thompson.

Kontrakten for bygging av nytt psykiatribygg ved Sørlandet sykehus har en verdi på inntil 387 millioner. Den totale kostnadsrammen er på 780 millioner kroner.

Bygget skal inneholde 80 døgnbehandlingsplasser fordelt på 70 sengerom for psykiatrisk sykehusavdeling, og ti sengerom i ungdomsklinikken. I tillegg skal den blant annet inneholde poliklinikk, akuttmottak og kontorfunksjoner. Nybygget blir på 12.500 kvadratmeter, opplyser byggherre Sykehusbygg på sine nettsider.

Inhabilitet

Sykehusbygg tildelte opprinnelig kontrakten til Veidekke Entreprenør AS 10. januar 2018. Tildelingen ble annullert 31. januar 2018. Sykehusbygg mente at tildelingen var ulovlig da prosjektleder Frode Karlsen var inhabil overfor Veidekke. Det var BRG entrepenør som påpekte inhabiliteten mellom Karlsen og hans svoger, regiondirektør Are Westby i Veidekke.

Sykehusbygg forsøkte å reparere inhabiliteten gjennom å foreta en ny vurdering av kvalifikasjonskravene og evaluering av tildelingskriteriene. Det ble gjort ved å engasjere to eksterne, uavhengige aktører. De konkluderte med at det ikke kunne dokumenteres at Veidekke hadde hatt fordeler. Men granskingen førte til at BRG Enstrepenør fikk kontrakten, mens Veidekke havnet på fjerdeplass av de fem tilbyderne. Dette ble bestemt 18. mai.

Så klaget Veidekke på avgjørelsen om å tildele til BRG.

– Villedende

Veidekkes advokat Thomas G. Naalsund argumenterte med at forutsetninger som kom fram under forhandlingene om anbudet, ikke er tatt med i beregningen.

– Konsekvensen av at den nye evalueringen ikke på noen måte reflekterer innholdet av forhandlingene, er at veiledningen som ble gitt under forhandlingene i praksis var villedende, noe som er klart i strid med kravet til forutberegnelighet, skrev Naalsund.

Til Fædrelandsvennen sier han at Veidekke har fått gjennomslag for dette.

– Veidekke klaget på påstanden om inhabilitet og den siste tildelingen av kontrakten til BRG. Når de opprettholder sitt syn på habiliteten, så er denne avlysningen en nødvendig konsekvens, sier han.

– Plikt til å avlyse

Helse Sør-Øst skriver i en pressemelding at Helse Sør-Øst RHF, som oppdragsgiver, har plikt til å avlyse.

Prosjektstyret som Helse Sør-Øst RHF har oppnevnt for dette nybygget, vil gi Sykehusbygg i oppdrag å utlyse ny konkurranse om utbyggingsprosjektet. Planen er å foreta slik utlysing så snart som mulig.

I et brev Fædrelandsvennen har fått tilgang til, som er stilet til de som deltok i konkurransen, har Helse Sør-Øst forklart saken slik:

«Etter etablert rettspraksis har oppdragsgiver videre en plikt til å avlyse en konkurranse dersom det er begått en feil, feilen bare kan repareres ved å avlyse konkurransen og det er en nærliggende faktisk mulighet for at feilen kan ha påvirket utfallet av konkurransen.

Det utgjør en feil at Sykehusbygg ga villedende tilbakemelding under forhandlingene. Feilen kan ikke rettes på annen måte enn ved avlysning da det ikke er mulig å gjenåpne forhandlingene. Endelig er det en nærliggende faktisk mulighet for at feilen kan ha påvirket utfallet av anskaffelsen.»