Illustrasjon: Nordic – office of architecture

Veidekke klager på «svogersaken»

Veidekke har levert inn en klage til Sykehusbygg etter at habilitetsspørsmål førte til at de tapte et gigantprosjekt de først var innstilt til.

Entreprenøren ble i januar innstilt på kontrakten om byggingen av et nytt psykiatribygg ved Sørlandet sykehus HF i Kristiansand . Kontrakten hadde en verdi på inntil 387 millioner kroner.

Tidligere denne uka meldte Fædrelandsvennen at Helse Sør-Øst hadde annullert kontrakten fordi prosjektdirektør Frode Karlsen i Sykehusbygg og regiondirektør Are Westbye i Veidekke er svogere.

En ekstern evaluering konkluderte med at det ikke var noe skriftlig dokumentasjon på at inhabilitet hadde påvirket anskaffelsen, men pekte på andre forhold. Etter den nye evalueringen, kom BRG best ut og Veidekke var falt ned på fjerdeplass. Denne evaluering har Veidekke nå bestemt seg for å klage på.

Advokat i Thomas G. Naalsund i advokatfirmaet Wiersholm representerer Veidekke i saken, og understreker at de tidligere har gjort rede for hva de mener om eventuell inhabilitet tidligere i saken. Han viser til at h abilitetsreglene retter seg ikke mot deltakerne som sådan, og Veidekke kunne ikke ha handlet annerledes enn man gjorde.

- Hovedfokus i klagen er derfor på den nye evalueringen. Vår sentrale innvending er at denne ikke på noen måte tar inn over seg de innspill og tilbakemeldinger som Veidekke fikk under forhandlingene. Poenget med forhandlinger er nettopp at leverandørene skal få innsikt i de forhold som er viktige for oppdragsgiver, og hvilke punkter i tilbudet som eventuelt kan forbedres, sier Veidekke-advokaten til Byggeindustrien.

- Veidekkes endelige tilbud var basert på helt konkrete tilbakemeldinger for oppdragsgivers forhandlingsteam underveis i prosessen. Konsekvensen av at den nye evalueringen ikke på noen måte reflekterer innholdet av forhandlingene, er at veiledningen som ble gitt under forhandlingene i praksis var villedende, noe som er klart i strid med kravet til forutberegnelighet. Hadde Veidekke fått tilbakemeldinger under forhandlingene som reflekterte det oppdragsgivers nye evaluering vektlegger, ville Veidekkes endelige tilbud sett helt annerledes ut, legger han til.

De peker også på at Metier, som vurderte den påståtte habiliteten, konkluderte med at det ikke hadde påvirket gjennomføringen av forhandlingene. Naaslund understreker også at selv om Sykehusbygg hadde vært uenig i Metiers konklusjon, hadde de ikke anledning til å evaluere tilbudene frikoblet fra forhandlingene.