Anne-Cecilie Kaltenborn er leder av NHO Service og Handel.

- Bransjen beveger seg bort fra lave stillingsprosenter

NHO Service og Handel mener en kartlegging de har gjort, viser at bransjen beveger seg bort fra omstridte femprosents-kontrakter.

I februar fikk bemanningsbransjen krass kritikk fra Fellesforbundet i en NRK-sak . Fellesforbundet hevdet bemanningsbyårene saboterte de nye reglene for innleie.

Flere medieoppslag om de lave stillingsprosentene i bransjen har ført til at arbeidsminister Anniken Hauglie tirsdag måtte svare for oppfølgingen av innleiereglene i Stortinget tirsdag. 

NHO Service og Handel mener en kartlegging de har gjort, viser at bransjen er på riktig vei og at den utvikler seg bort fra lave stillingsprosenter.

Kartleggingen er gjort blant medlemsbedrifter innen bygg og anlegg i NHO Service og Handel og dekket 12.000 personer i 2018 og 8.000 personer i 2019.

- I 2019 var det kun 1,7 prosent av de inngåtte arbeidsavtalene hos virksomhetene som var med i undersøkelsen som var på 5 prosent eller mindre. I 2019 er bare 9,1 prosent av stillingene lavere enn 20 prosent. 22,4 prosent ligger på 20 prosent. Mer enn 55 prosent av stillingsprosentene var over 50 prosent. Av disse var 30,7 prosent på mellom 80 og 100 prosent, skriver NHO Service og Handel i en melding.

- Vi ønsker å tilby høyest mulig stillingsprosent, men det er viktig å være klar over at mange arbeidstakere faktisk aktivt ber om lavere prosent. En del ansatte ønsker også frihet til å si nei til oppdrag og kunne arbeide for flere arbeidsgivere. Dette har ikke kommet fram, og derfor har vi gjort denne kartleggingen, sier Anne-Cecilie Kaltenborn, leder av NHO Service og Handel i meldingen.

Utviklingen fra 2018-19 viser ifølge NHO Service og Handel at:

Andelen 5%-kontrakter falt fra 9,6 til 1,7 prosent

Andelen 20%-kontrakter økte fra 7,3 til 22,4 prosent

Andelen 40-79%-kontrakter økte fra 6 til 7,5 prosent

Andelen 50-59%-kontrakter økte fra 6,4 til 10 prosent

Andelen 80-89%-kontrakter økte fra 11,9 til 13,7 prosent

Andelen 90-100%-kontrakter økte fra 13,6 til 17 prosent

Mye tyder på at denne utviklingen vil fortsette neste år.

Felles initiativ vil gi høyere stillingsbrøker

Byggenæringens Landsforbund, Norsk Industri, NHO Service og Handel og NHO har sammen tatt et initiativ for å rydde opp i stillingsbrøker ned til fem og ti prosent innen byggenæringen.

- Slike kontrakter er uakseptable. Når byggenæringen og industrien nå tar tak vil det bli bedre bestillere i markedet og det vil gjøre det lettere for bemanningsbedriftene å tilby stillinger med høyere stillingsbrøk. Bemanningsbransjen vil dermed få økt forutsigbarhet, og vil kunne tilby gode kontrakter, sier Kaltenborn.