Det var stor interesse for frokostseminaret om innleieregelverket. Foto: BNL

BNL om nytt innleieregelverk: – Vi må rett og slett skjerpe oss

Over 100 personer fra en rekke bedrifter i byggenæringen ville lære mer om det nye regelverket for innleie.

– Vi er nødt til å sende et kraftig signal om at vi tar det nye innleieregelverket på alvor, sier BNL-sjef Jon Sandnes.

Det nye innleieregelverk trådte i kraft fra 1. januar 2019, og tirsdag inviterte Byggenæringens Landsforening medlemmene i sine 15 bransjeforeninger til frokostmøte om seriøs innleie i byggenæringen.

Målet er å hjelpe bedriftene til å følge det nye regelverket og bestille på en måte som gir bemanningsbransjen forutsigbarhet.

– Vi er nødt til å sette oss inn i regelverket, og vi må sørge for at bedriftene følger intensjonene i det. Som part i arbeidslivet, sammen med Fellesforbundet og bemanningsforetakene, må vi rett og slett skjerpe oss. Vi må bestille på riktig måte, slik at bemanningsbransjen får forutsigbarhet nok til å kunne ansette flest mulig i 100 prosents stillinger. Det å ansette folk på 5-, 7- og 8-prosentsstillinger, løser ikke oppgaven vi har foran oss, sier Jon Sandnes.

Han mener over 100 seminardeltakere fra BNLs medlemsbedrifter viser at det er et stort informasjonsbehov rundt innleieregelverket i bransjen.

– Vi er glad for at så mange stilte. Folk trenger informasjon, det ser vi også gjennom de daglige spørsmålene som kommer inn til oss fra bedriftene. Vi har fått en god start med dette seminaret, men det er nå jobben må gjøres, sier Sandnes.

– Og hvordan blir veien videre nå for å gjøre jobben?

– Så fort vi er ferdig med lønnsforhandlingene, skal vi sette oss ned med Fellesforbundet og flere av byggherrene for å se hvordan vi kan gi bestillerne gode råd til hvordan de skal bestille. Dette må vi gjøre sammen, sier Sandnes.

Fellesforbudnet nestleder Steinar Krogstad deltok også på frokostmøtet tirsdag morgen.