Igangsettingen faller fra svært gode tall i mars til april i år, men dette kan i stor grad forklares med at påsken kom i april i år.

Boligprodusentene: Godt salg, tross utfordringer

– Nyboligsalget og igangsettingen i april var vesentlig høyere enn det svært lave nivået vi hadde i fjor, sier administrrende direktør Per Jæger.

Boligsalget våren 2020 var preget av stor usikkerhet på grunn av koronaen. Salget og igangsettingen i april 2021 er på et greit nivå sammenlignet med tidligere år før 2020, skriver Boligprodusentene i en pressemelding.

Salget av nye boliger i april 2021 var 111 prosent over april 2020, mens salget hittil i år er 53 prosent over salget i samme periode i 2020. Salget av leiligheter, småhus og eneboliger er henholdsvis 43 prosent, 77 prosent og 55 prosent over samme periode i fjor.

På tolvmånedersbasis er salget 20 prosent over forrige tolvmånedersperiode. Eneboliger er 30 prosent over, småhus 19 prosent over og leiligheter 16 prosent over forrige tolvmånedersperiode.

– Når vi ser på boligstatistikken fra tidligere år, så er salget av nye boliger for april og hittil i år litt over det jevne. Boligsalget i april i år var 16 prosent over salget i april i 2019, og hittil i år er salget 8 prosent over tilsvarende periode i 2019, melder Boligprodusentene.

Igangsettingen av nye boliger i april 2021 var 82 prosent over april 2020, mens igangsettingen hittil i år er 31 prosent over igangsettingen i samme periode i 2020.

Ingangsettingen i april utgjør en betydelig nedgang fra de svært gode igangsettingstallene i mars, men Jæger forklarer at dette i stor grad kommer av at påsken i år kom i april.

Salget av nye fritidsboliger hittil i år er svært godt, og er 185 prosent over samme periode i fjor. Igangsetting av nye fritidsboliger hittil i år er 37 prosent over samme periode i 2020.

Manglende arbeidskraft  i boligbransjen på grunn av innreiseforbud for utenlandske arbeidere som ikke er bosatt i Norge, er noe som bekymrer Jæger.

–  Dette bremser byggingen av nye boliger og fritidsboliger, fører til forsinket igangsetting av enkelte prosjekter og til dyrere arbeidskraft,  sier han.

Jæger er også urolig for hvilke konsekvenser den sterke prisstigningen på trelast og den økende usikkerheten i det internasjonale byggevaremarkedet vil ha for norsk boligbygging.

– Vi ser en prisøkning på rundt ti prosent, og det varsles ytterligere prisøkning mot sommeren. Jeg vil oppfordre til å ikke hamstre. Hvis ingen hamstrer, er det nok til alle, sier Jæger.