Salget av nye boliger steg 86 prosent i mars: – Vi er veldig fornøyde med utviklingen vi ser nå

– Nyboligsalget i mars og første kvartal 2021 var vesentlig høyere enn det svært lave nivået vi hadde i fjor, sier administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentene.

– Boligsalget i mars og første kvartal 2020 ble sterkt preget av den første nedstengningen av Norge på grunn av korona. Det er gledelig å se at igangsettingen av nye boliger i mars nå i år endelig har tatt seg opp, konstaterer Jæger i en pressemelding i forbindelse med at Boligprodusentene presenterer mars-tallene sine.

Salget av nye boliger i mars 2021 var 86 prosent over mars 2020, mens salget i første kvartal 2021 var 40 prosent over salget i første kvartal i 2020.

Salget av leiligheter, småhus og eneboliger var henholdsvis 35, 43 og 48 prosent over første kvartal i fjor.

– Vi er veldig fornøyde

På tolvmånedersbasis er salget 11 prosent over forrige tolvmånedersperiode.

– Vi er veldig godt fornøyde med tallene vi ser på salg. Vi er nå oppe i 27.686 solgte boliger på ett år. Det er bra, sier Jæger under pressekonferansen.

Han forteller at det er leilighetsmarkedet som har tatt seg mest opp og påpeker at det er stort behov for utbygging av flere leiligheter, spesielt i de store byene.

– Vi har tidligere vært bekymret for fallet i salget av eneboliger, men det er nå solgt rundt 7.000 enheter. Det er ikke spesielt høyt sett i et historisk perspektiv, men vi har klart å snu en nedadgående trend. Småhus- og rekkehusmarkedet holder seg flatt, men er generelt på en jevnt og god trend, sier Jæger og legger til:

– Markedet som går mest opp og ned er alltid leilighetsmarkedet. Det er det som har tatt seg mest opp fra mellom 11 og 12.000 enheter til 14.000 enheter. Her må man fortsette å holde trykket oppe med utbyggingen av flere leiligheter, slik at man ikke får den uheldige prisutviklingen som vi har sett i Oslo. Den er uheldig for norsk økonomi.

Enormt marked for fritidsboliger

Jæger påpeker at det ikke er et eneste tall på mars- og kvartalsstatistikken som viser en negativ utvikling.

– Det er veldig hyggelig å kunne si, sier han og får støtte av Bjørn Mangor Birkeland i Prognosesenteret.

– Vi ser at markedet responderer på et mer optimistisk fremtidsscenario, og sånn sett er det svært gledelige tall som vi registrerer den perioden her, sier Birkeland.

Igangsettingen av nye boliger i mars 2021 var 63 prosent over mars 2020. Igangsettingen i første kvartal var 20 prosent over igangsettingen i første kvartal i 2020.

– Vi er veldig fornøyde med den utviklingen vi ser nå, og det kommer en del boliger ut på markedet ganske rask på grunn av tidligere igangssettingstall, sier Jæger. 

Salget av nye fritidsboliger har vært svært godt gjennom hele 2020, og den positive trenden fortsetter i 2021.

Det er solgt nesten tre ganger så mange fritidsboliger i første kvartal sammenlignet med første kvartal i fjor.

Igangsettingen av nye fritidsboliger ligger 27 prosent over samme periode i 2020.

– Det selges enormt med fritidsboliger, og vi må nok vente litt før alt som nå er solgt blir ferdigstilt. Det er et enormt marked, og igangsettingen har tatt seg opp. Her blir det viktig å faktisk klare å ha nok arbeidskraft tidsnok til å bygge fritidsboliger framover, sier han.