Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening. Foto: Malin Strandberg

Boligprodusentene betinget optimistiske etter boligtall

Boligprodusentene er betinget optimistiske for nyboligmarkedet, sier administrerende direktør Per Jæger.

‒ Salget av nye boliger i juni viste oppgang sammenlignet med fjoråret, men samtidig må vi huske at 2019 hadde det laveste junisalget på 10 år. Markedet er i en bedring etter koronapandemiens utbrudd, men det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til fremtidig smittespredning og konsekvensene for kjøperes jobbsikkerhet og evne til å finansiere ny bolig, legger Jæger til i en pressemelding.

Boligprodusentene har siden 2010 registrert månedlig salg og igangsetting av nye boliger, og torsdag kom tallene for onsdag.

‒ Aktiviteten første halvår har aldri vært lavere enn i 2020. Solgte boliger i andre kvartal er rekordlavt. Færre nye boligprosjekter medfører fall i boligforsyningen og forsterker prisveksten i boligmarkedet, særlig i Oslo og storbyene, sier Per Jæger.

De nye tallene viser at salget av nye boliger i juni var tre prosent høyere enn i 2019.

‒ Man må huske på at dette er tre prosent opp fra det laveste nivået for juni siden 2010, som vi opplevde i fjor, og andre tall faller. Det kan tenkes at vi i juni ser salg som er satt på vent i de tre foregående månedene, men det er vanskelig å si noe sikkert om, sier Jæger til Byggeindustrien.

Salget i andre kvartal var 19 prosent lavere enn andre kvartal i 2019, og salget i hele første halvår var 22 prosent lavere enn i samme periode i 2019.

Stabilt eneboligsalg

Kjededirektør Karl Arne Jespersen i Mesterhus Norge. Foto: Mesterhus

Kjededirektør Karl Arne Jespersen i Mesterhus sier til Byggeindustrien at han i likhet med Jæger er forsiktig optimistisk til situasjonen. Han mener også at både byggenæringen og myndighetene bør ta på alvor at salget av eneboliger kan bli viktigere i en tid hvor markedet ellers går nedover.

‒ I krisesituasjoner blir eneboligsalget en viktigere del av markedet. Vi opplever også en oppgang i juni, og hvis vi ser på salget vårt for de første syv månedene i 2020, er dette helt likt med salget de syv første månedene i 2019. Dette opplevde vi også under finanskrisen, sier han.

Jespersen forteller dog at igangsettingen har gått litt ned sammenlignet med samme periode i fjor, og etterlyser raskere saksbehandling og bedre tilgang på tomter.

‒ Vi ser at saksbehandlingstiden for byggesøknader er altfor lang, og det er viktig at det også legges til rette for gode eneboligtomter, sier han.

Godt hyttemarked

Igangsettingen av boliger for hele markedet i juni var 13 prosent lavere enn i juni 2019, og igangsettingen i andre kvartal var 22 prosent lavere enn i 2019. Igangsettingen første halvår var 15 prosent lavere enn i 2019.

For fritidsboliger var salget i juni 41 prosent høyere enn juni 2019. For første halvår ligger salget 10 prosent lavere enn i 2019. Igangsettingen av fritidsboliger i juni var 9 prosent lavere enn i juni 2019. For første halvåret er igangsettingen 16 prosent lavere enn i 2019.

‒ Dette er et stabilt marked. Folk ser kanskje at det er greit å ha noe i Norge i en slik situasjon, sier Jæger.

Bygges for lite

Basert på Statistisk sentralbyrås befolkningsfremskrivning, vil det ferdigstilles mer enn 1.000 boliger for lite i løpet av de neste tolv månedene i Oslo for å dekke beregnet boligbehov.

Kun i gamle Rogaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Trøndelag og Nordland er det beregnet boligbygging like stor eller større  enn forventet behov.

‒ Ubalansen i boligmarkedet som kommer til syne gjennom prisveksten for brukte boliger er et varsel om sviktende boligforsyning. Prisveksten løper fra lønnsveksten, og vil forsterke skiller i boligmarkedet mellom de som eier bolig og de som er henvist til leiemarkedet. Får denne utviklingen fortsette, vil det år for år skape sosiale utfordringer som vil belaste kommunene i økende grad, sier Jæger.

‒ Politikere må sikre at det reguleres nok nye boliger, og ikke påføre utbyggingene store merkostnader i form av fordyrende krav i reguleringsbestemmelser og utbyggingsavtaler. Et sentralt ledd i formålsparagrafen i plan- og bygningsloven blir nå systematisk forsømt: Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. Det er på høy tid at boligforsyning settes på den politisk dagsorden for å sikre nødvendig og bærekraftig utvikling, legger han til.