Skremmende boligtall kan få store konsekvenser for byggenæringen. Det fryktes massearbeidsledighet. Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

AP om skremmende boligtall: - Regjeringen har ikke tatt signalene om massearbeidsledighet på alvor

Boligprodusentenes Forening viste onsdag til et dystert fremtidsscenario da de boligtallene for april ble presentert. Det fryktes svært lav boligbygging fremover og i verste fall bortfall av 34.000 arbeidsplasser. Arbeiderpartiet mener regjeringen ikke har tatt signalene om massearbeidsledighet på alvor.

Onsdag kunne Boligprodusentenes Forening presentere ferske tall for april viser en salgsnedgang på 45 prosent sammenliknet med april 2019. Igangsettingen er ned 32 prosent sammenliknet med april i fjor. Det betyr at mange bedrifter nå lever på en opparbeidet ordrereserve fra før pandemien slo til. Det tar fort seks måneder fra et salg er gjennomført til en bolig er klar for igansetting.

Stortingsrepresentant Siri Gåsemyr Staalesen (AP) Foto: Bernt Sønvisen

– Nå gjelder det å komme seg ut av krisa med færrest mulig arbeidsledige håndverkere. Bygg og anleggsnæringa er en stor aktør både i byene og i distriktene. Næringa sysselsetter mange. Det å ha aktivitet i bygg og anlegg sørger for at hjulene går rundt i hele Norge, skriver stortingsrepresentant Siri Gåsemyr Staalelsen (AP) i en e-post til Byggeindustrien.

Mener regjeringen ikke forstår alvoret

– Har regjeringen tatt signaler om massearbeidsledighet i byggenæringen, og spesielt boligprodusentene, på alvor gjennom tiltakene som allerede er presentert?

– Nei. I krisepakken 31. mars måtte Stortinget inn å gi regjeringen skikkelig beskjed om at nå måtte de sørge for at regjeringen i samarbeid med KS utreder en tiltakspakke til kommuner og fylkeskommuner for å igangsette bygge- og vedlikeholdsprosjekter. Og videre måtte Stortinget be regjeringen vurdere forsert utbygging av studentboliger samt be regjeringen vurdere å oppfordre kommunene til å igangsette planlagte vedlikeholdsprosjekt på offentlige bygg, skriver Staalesen.

Boligprodusentene setter sin lit til Stortinget

Boligprodusentenes Forening mener det nå er avgjørende at Husbanken får økt sine rammer på 25 milliarder kroner for å stimulere boligbyggingen. Det mener foreningen vil sikre finansiering av 10.000 boliger for de som vil og fortsatt kan kjøpe ny bolig. Boligprodusentenes Forening ønsker også en forsikringsordning for usolgte leiligheter som gjør det tilstrekkelig med 30 prosent forhåndssalg før igangsetting.

Administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentenes Forening uttalte onsdag at han nå ikke tror regjeringen ikke vil gjøre noe, og at han nå setter sin lit til politikerne på Stortinget.

Vil bruke Husbanken mer aktivt

– Er dette tiltak Arbeiderpartiet stiller seg bak?

– I vårt alternative budsjett for 2020 styrka vi utlånsramma med ni milliarder kroner. Vi har derfor vært en pådriver for at Husbanken skal brukes mer aktivt. Med en større utlånsramme hos Husbanken kan både stat, kommune og private aktører få mulighet til å igangsette bygge- og vedlikeholdsprosjekter og slik holde hjula i gang i bygg og anleggsnæringa, skriver hun.

Forslag om skjerpede seriøsitetskrav

Gåsemyr Staalesen opplyser at Arbeiderpartiet har fremmet et forslag der de ber regjeringen fremme en sak om skjerpede seriøsitetskrav i offentlige anbud, herunder forsterkede krav om fagkompetanse i utførende ledd, som sikrer at seriøse håndverksbedrifter med lærlinger, egne ansatte og fagarbeidere får faktisk markedstilgang.

– Krav til fagkompetanse i utførende ledd må utvides til å omfatte det private byggemarkedet, skriver hun

Arbeiderpartiet har også bedt regjeringen om å åpne for at kommunene kan tildele opplæringsbedrifter, som står i fare for å måtte permittere lærlinger og fagarbeidere, vedlikeholdsoppgaver etter en på forhånd avtalt timepris. Tildelingen skal skje i samarbeid med partene i arbeidslivet.

Boligbygging i pressområdene

– Er Arbeiderpartiet bekymret for at en kraftig nedgang i bygging av nye boliger de neste månedene kan medføre at en voldsom prisstigning når verden igjen kommer i en balanse, spesielt i Oslo og Akershus?

– Å bygge boliger er det viktigste vi kan gjøre for å sikre at så mange som mulig får mulighet til å eie egen bolig. Vi ønsker at det skal bygges boliger i pressområder, ikke bare i de mest lukrative områdene, men over hele byen, skriver hun.