Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening. Foto: Malin Strandberg

Boligprodusentene: Rekordlave boligtall varsler stor ledighet

Ny tall fra Boligprodusentene for april og mai viser at aktiviteten aldri har vært lavere enn i år. Det samme gjelder samlet aktivitet for årets fem første måneder.

– Tallene våre varsler et kraftig fall i boligbyggingen med alvorlige konsekvenser for sysselsettingen framover, sier administrerende direktør i Boligprodusentenes forening, Per Jæger i en pressemelding.

Salget i mai er 18 prosent lavere enn i mai 2019, mens salget så langt i 2020 er 27 prosent lavere enn i samme periode i fjor. Igangsettingen i mai er 29 prosent lavere enn i mai 2019, mens igangsettingen så langt i 2020 er 15 prosent lavere enn i samme periode i fjor.

– En 18 prosents nedgang i boligsalget i mai ville vært dramatiske tall hvis de kom i en annen periode, men det er bedre enn mars og april i år. Men igangsettingen faller kraftig, og er nede på 29 prosent i mai. Vi har ikke hatt så dårlige mai-tall siden vi begynte å samle månedstallene, forteller Jæger.

For fritidsboliger er salget i mai 53 prosent lavere enn i 2019, mens salget så langt i 2020 er 18 prosent lavere enn i samme periode i fjor. Igangsettingen i mai 54 prosent lavere enn i mai 2019, mens igangsettingen så langt i 2020 er 19 prosent lavere enn tilsvarende periode i fjor.

Prøver å advare

Det ligger an til 10.000 færre boliger det kommende året, og tilhørende tap av 34.000 årsverk. Dette støttes av siste konjunkturrapport fra Norges Bank som varsler fall i nyboligmarkedet, mener Boligprodusentene.

– Vi prøver å advare politikerne, men det ser ut som om de må se oppsigelsene før de tar grep, sa Jæger under en digital pressekonferanse om boligtallene.

Jæger etterlyser målrettede tiltak for å stimulere boligbygging. Det har hjulpet noe at Norges Bank har satt styringsrenten ned til 0 prosent, men regjeringen har ellers ikke innført noen tiltak for å stimulere boligbygging.

Ber om tiltak

Jæger viser til at Boligprodusentene har bedt staten om å bidra i en forsikringsordning som gjør det mulig å igangsette leilighetsprosjekter med lavere forhåndssalg. Dette vil bidra til sysselsetting på byggeplassene. Jæger peker på at det tar et par år å gjennomføre byggeprosjektene, og at usolgte leiligheter vil bli solgt etter hvert som økonomien tar seg opp igjen og prosjektene nærmer seg ferdigstillelse.

Jæger varsler at regjeringens boligpassivitet vil føre til omfattende ledighet i boligbransjen, samtidig som fremtidige boligkjøpere vil møte færre og dyrere boliger. Dette vil spesielt ramme unge i etableringsfasen.

– For å unngå ledighet og økte boligpriser må vi stimulere boligbygging, sier Per Jæger, og ber om følgende to tiltak:

  • Husbanken må få økte utlånsrammer på ti milliarder kroner. Det vil sikre finansiering av 4.000 boliger.
  • Staten må bidra i en forsikringsordning for usolgte leiligheter som gjør det tilstrekkelig med 30 prosent forhåndssalg for å starte bygging.

Nytt forslag for Stortinget

Arbeiderpartiets boligpolitiske talsperson, Siri Gåsemyr Staalesen, sier til Byggeindustrien at hun deler flere av Jægers bekymringer om byggenæringen hvis oppdragene forsvinner.

Arbeiderpartiets boligpolitiske talsperson, Siri Gåsemyr Staalesen. Foto: Ap

– Bygg- og anleggssektoren sysselsetter en stor del av arbeidsstokken i Fastlands-Norge, og hvis bransjen opplever færre kontrakter, er vi bekymret. Det betyr mye at hjulene holdes i gang, men dette må ikke bare gjøres med boligbygging, sier Staalesen.

Arbeiderpartiet fremmer sitt alternativ til ny tiltakspakke for koronakrisen i Stortinget, som de ber regjeringen legge frem i forbindelse med Statsbudsjettet i 2021.

Dette foreslås:

  • 1.500 millioner kroner til tiltak innen vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av kommunale og fylkeskommunale bygg.
  • 1.000 millioner i økt låneramme til Husbanken.
  • 100 millioner kroner til oppgradering og tilpasning av forsknings- og undervisningsarealer i statlige universiteter og høyskoler.
  • 45 millioner kroner i statlig investeringstilskudd til trygghetsboliger.
  • 40 millioner kroner i rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg.
  • På anleggssiden omfatter forslaget 250 millioner kroner til drift og vedlikehold av riksveier, 100 millioner kroner i tilskudd til Avinor og 50 millioner kroner i tilskudd til idrettsanlegg.

– Vi vil gi kommunene trygghet for økonomien slik at de ikke stopper planlagte prosjekter fordi de er usikre på om regjeringen kompenserer for inntektssvikt og merutgifter. Vi ønsker et krafttak for gryteklare vedlikeholds og rehabiliteringsprosjekter som kommunene og fylkeskommune raskt kan sette i gang, og som vil bevege Norge i en mer klimavennlig retning. Dette er 1,5 milliarder utover regjeringens forslag. I tillegg øker vi rammene for husbanken med én milliard kroner, sier Staalesen.

Stortinget stemmer på forslaget fredag 19. juni.