Illustrasjonsfoto: Skanska
Illustrasjonsfoto: Skanska

BNL inviterer til debatt om fremtidens grønne byggenæring

Når Byggenæringens Landsforening (BNL) samles for generalforsamling tirsdag, benytter bransjeforeningen anledningen til å drøfte hvordan næringen kan transformeres for en grønnere fremtid.

Byggenæringen i Norge omsetter i utførende del for omtrent 550 milliarder kroner, byggevareindustrien og handel for omtrent 300 milliarder og eiendomssektoren for omtrent 300 milliarder kroner. Det betyr at byggenæringen i Norge totalt sett omsetter for om lag 1.100 milliarder kroner og sysselsetter rundt 360 000 mennesker.

I en melding på sine nettsider inviterer nå BNL til konferanse og debatt om fremtidens grønne byggenæring tirsdag 31. mai.

En grønnere byggenæring betyr mer gjenbruk, ombruk og minst mulig utslipp. I tillegg må det stilles til rådighet adskillig større midler til forskning og utvikling og implementering, heter det i meldingen.

Byggenæringen har derfor gjennom BAE-rådet skrevet til regjeringen, hatt møte med næringsminister Jan Christian Vestre, og bedt om 100 millioner kroner til forskning og utvikling for næringen, som øremerkede midler gjennom Forskningsrådet.

For å snakke om forskning og utvikling i byggenæringen har BNL samlet en rekke toneangivende aktører til innlegg og debatt. Se hele programmet på bnl.no.